Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Status på Fosen

Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommuner vil ta i bruk Helseplattformen fra 12. november 2022. Her kan du lese hvor prosjektet står i dag, og hva som gjøres fremover. Siste nytt står øverst.

Endrer plan for fastlegene

05.09.22: Helseplattformen utsetter innføringen for fastlegekontorene og legevakten. Utsettelsen skal ifølge Helseplattformen sikre en så brukervennlig løsning som mulig. Innspill fra Øya legesenter, som er pilot i innføringen, har allerede medført en rekke forbedringer i løsningen. Det er likevel arbeid som gjenstår, med tanke på utvikling og kvalitetssikring. Siden datoen for innføring nærmer seg, velger Helseplattformen å utsette innføringen for fastlegene. Dette gjelder for kommunene som går "live" i november. Det vil si Indre Fosen, Ørland, Åfjord og fjellregionen sør for Trondheim.

Øvrige systemer for helse og velferd vil innføres som planlagt.

Prosjektet går som planlagt, tross utsettelse ved St. Olavs Hospital

27. april vedtok St. OIavs hospital å utsette innføringen av Helseplattformen. Årsaken er at pandemien har gitt forsinkelser, og at det er utfordrende å lansere Helseplattformen såpass nært sommerferien. Trondheim kommune bruker andre deler av løsningen, og vil lansere som planlagt 6. mai. Utsettelsen på St. Olav får heller ingen betydning for lanseringen på Fosen, som fortsetter etter planen. Det eneste som vil endres er lanseringen av HelsaMi, som man kommer tilbake til. Fosen-kommunene vil fortsatt samarbeide tett med Trondheim kommune og andre involverte, med tanke på å få løsningen klar til bruk 12. november.

Kart over status i Trøndelag, per 27. april

Trykk på bildet for større versjon.

Oversikt over kommunene i Trøndelag, og hvem som har vedtatt bruk av Helseplattformen. - Klikk for stort bilde  
 

 

 

 

 

 

 


 

Signering av tjenesteavtalen er formelt vedtatt av alle kommunene

Per 21. april er nå alle detaljer med avtalene om Helseplattformen på plass. De formelle vedtakene ble fattet i Indre Fosen 31. mars, i Åfjord 7. april og i Ørland 21. april. Avtalene vil signeres under en markering på rådhuset i Rissa, mandag 2. mai.
 

Instruktører og superbrukere for opplæring er på plass

En såkalt superbruker er en ansatt i kommunen, som lærer seg systemet før sine kolleger i enheten/på klinikken. Superbrukerne vil være faglig støtte til kollegene, etter opplæringen av ansatte, og fram mot lansering. Det er viktig at ansatte har kort vei til god hjelp. Derfor er superbrukerne våre svært viktige, som praktisk støtte for sine kolleger. Det skal bidra til at innføringen går som bra som mulig. Også instruktørene for opplæringen er på plass, og vil naturligvis få en svært viktig jobb i prosjektet. Vi gleder oss til å komme i gang!
 

Omfattende innsats på mange nivå

Innføringen av Helseplattformen er et omfattende prosjekt. Det krever mye jobb, både praktisk og med tanke på planlegging. Det er mange møter og samlinger på ledernivå, med oppdateringer av prosjektet, basert på ulike tema. Her kan lederne også komme med spørsmål. Relevant informasjon bringes videre til andre ansatte. Helseplattformens eget fastlege-team har også vært i kommunene, for å informere om fastlegeløsningen, og svare på spørsmål. 

Det gjøres også et omfattende arbeid teknisk og digitalt. Ikke minst med tanke på integrasjoner mot eksisterende systemer, og overføring (migrering) av data fra systemer som ikke lenger skal brukes. Dette er store arbeidsprosesser. Det er også vurdert behovet for og bestilt digitalt utstyr, som skal brukes i opplæring og bruk.

Opplæringen av ansatte vil foregå høsten 2022. Dette blir også et stort prosjekt, som krever mye planlegging for å sikre at gjennomføringen blir best mulig.