Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er et nytt felles pasientjournalsystem for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Plattformen binder helsetjenesten i Midt-Norge sammen på en ny måte. Det skal komme både innbyggere og ansatte til gode. Regionens største IT-prosjekt kommer til å skape store endringer i helsetjenesten.

to personer på et sykehus som snakker sammen. - Klikk for stort bildeHelseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019. Selskapet har ansvaret for innføringen og den fremtidige forvaltningen av journalløsningen i Midt-Norge. Selskapet eies av Helse Midt-Norge (60 prosent) og Trondheim kommune (40 prosent). Helseplattformen er derfor både et prosjekt og et selskap.

Mange ulike journalsystem i dag 

Norge har en av verdens beste helsetjenester. Likevel er det slik at de ulike journalsystemene ikke "snakker sammen". Det gjør at du må gjenta sykehistorien din mange ganger, alt etter hvem du forholder deg til. Dette er upraktisk for både pasient og ansatte i lege/helsetjenestene.

Vi har i dag ikke gode nok verktøy for god samhandling. Ansatte bruker mye tid på å lete etter nødvendig og relevant informasjon, for å gi best mulig tjenester.

Èn innbygger - èn journal 

Regjeringen har et nasjonalt mål om «Èn innbygger – èn journal». Helseplattformen er utpekt som det første steget mot å nå dette målet. Man er godt i gang med å utvikle og bygge framtidas journalløsning. For første gang skal det etableres en felles journalløsning for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Norge. Og kommunene på Fosen er med i prosessen. 

Fagfolk fra helsetjenesten i hele Midt-Norge er med på å utvikle det nye journalsystemet. De skal bidra til en felles journalløsning hvor hensikten er økt kvalitet i pasientbehandlingen, bedre pasientsikkerhet, brukervennlig system og mer effektive tjenester.

Trondheim kommune, St. Olavs hospital og to fastlegekontorer i Trondheim er først ute med å ta i bruk løsningen, og det skjer allerede 30. april 2022. Oppdatert: St. Olavs hospital vedtok 27. april å utsette innføringen av Helseplattformen. Årsaken er at pandemien har gitt forsinkelser, og at det er utfordrende å lansere Helseplattformen såpass nært sommerferien. Trondheim kommune bruker andre deler av løsningen, og vil etter planen lansere 6. mai. Utsettelsen på St. Olav får heller ingen betydning for lanseringen på Fosen, som fortsetter etter planen. Det eneste som vil endres er lanseringen av HelsaMi, som vi kommer tilbake til.

Åfjord kommune vil ta i bruk Helseplattformen fra 12. november 2022.