Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Demensomsorg / Hukommelsesteam

Demensomsorg omfatter brukere med demenssykdom, samt deres pårørende.

Kontakt

Hukommelsesteamet (tidligere kalt demensteam) kan kontaktes på telefon fra mandag til fredag klokken 08.00 til 15.00.

Karin Dokset, ergotjeneste: 72 53 01 04

Aud-Elin B. Vingen, institusjon: 72 53 01 32

Rigmor Hosen, hjemmetjeneste Stoksund: 72 53 44 95

Erna B. Staven, hjemmetjeneste Åfjord: 72 53 01 10

E-post: demensteam@afjord.kommune.no

 

Demensomsorg omfatter:

 • oppfølging og veiledning av hukommelsesteam

 • hjemmesykepleie

 • praktisk bistand

 • miljøarbeid / boveiledning

 • dagaktivitetstilbud i hjemmet/ved dagsenter
   

Hvorfor er det viktig å utrede demens?

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
   
 • Vurdering av medisiner
   
 • Legge til rette for hjemmesituasjonen for personen med demens og pårørende
   
 • Sette i gang tiltak til riktig tid
   

Hukommelsesteamet kan tilby samtale med pårørende og pasient. Der vil vi kartlegge og følge opp eventuell demens. Det skjer i samråd med fastlege. Du kan kontakte kommunen eller fastlegen din, for å få hjelp til å søke om vurdering fra hukommelsesteamet.


Hukommelsesteamet kan tilby:

 • samtale med pasient og pårørende, i en kartleggings- og utredningssamtale
   
 • kartlegging av behov for hjelp
   
 • hjelpemidler som støtter hukommelse. Og bidrar til økt sikkerhet
   
 • oppfølging av pasient og pårørende
   
 • veiledning til pårørende og helsepersonell
   

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktende kontakt
   
 • helsepersonell
   
 • fastleger

Søknad
 

Søknadsskjema for tjenester innen helse og omsorg (PDF, 112 kB)

Send søknad om plass til:

Forvaltningsenheten for pleie- og omsorgstjenestene
Prestgårdshaugen 3
7170 Åfjord

Du kan be andre hjelpe deg, hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Den må legges ved søknaden.

Vedtak for oppfølging av hukommelsesteam fattes i inntaksteamet. Det er kommunen som vurderer hjelpetiltaket. Det skjer i samråd med bruker og pårørende.