Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Ber om tålmodighet for tjenestenivåene våre innen helse

Innføringen av Helseplattformen krever mye ressurser av kommunens ansatte. Det gjør at tjenestenivåene innen helse tidvis kan ha begrensninger i en periode fremover. Les mer i denne artikkelen.

Helse og omsorg

Helse og omsorg er del av sektoren vår Helse og velferd. Sektorsjef er Sissel Rånes Braseth.

Sektoren har seks enheter:

  • Pleie- og omsorg, institusjonstjenesten + kjøkken i Åfjord. Enhetsleder er Aud-Elin Berdahl Vingen
  • Pleie- og omsorg, hjemmetjenesten. Enhetsleder er Gunnveig Årbogen Ugedal
  • Pleie og omsorg + kjøkken i Roan. Enhetsleder er Rita Møllevik
  • Helse og familie (Familiesenteret, Flyktningtjenesten, Rehabiliteringstjenesten, samt Åfjord og Roan legetjeneste). Enhetsleder er Gunn Karlsaune
  • Bo- og oppfølgingstjenesten. Enhetsleder er Mirka Laukkanen 
  • Forvaltningsenheten. Enhetsleder er Harriet Larsen

Utviklingssenteret

Hjemmetjenesten i gamle Åfjord kommune ble i 2009 tildelt status som Undervisningshjemmetjeneste i Sør- Trøndelag. Fra 2017 ble vi Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag (fra 2018 Trøndelag). Det opplever vi som en anerkjennelse av de gode tjenestene våre ansatte yter, samt måten vi organiserer våre tjenester på.

Her finner du søknadsskjema for helse- og velferdstjenester

Her finner du priser/egenandel for helse- og velferdstjenester

Kontakt

Aud-Elin Berdahl Vingen
Enhetsleder, institusjonstjenesten
E-post
Mobil 98 46 93 61
Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 90 20 89 01
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
E-post
Mobil 91 84 37 74
Gunn Karlsaune
Enhetsleder Helse og familie
E-post
Mobil 99 25 11 08
Mirka Laukkanen
Enhetsleder Bo og oppfølging
E-post
Mobil 47 61 75 56
Harriet Larsen
Enhetsleder, Forvaltningsenheten
E-post
Mobil 41 12 33 61