Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Helse og omsorg

Helse og omsorg er del av sektoren vår Helse og velferd. Sektorsjef er Sissel Rånes Braseth. Hun overtok fra Laila Dolmseth Refsnes 1. september 2021.

Sektoren har seks enheter:

  • Pleie- og omsorg, institusjonstjenesten + kjøkken i Åfjord. Enhetsleder er Aud-Elin Berdahl Vingen
  • Pleie- og omsorg, hjemmetjenesten. Enhetsleder er Gunnveig Årbogen Ugedal
  • Pleie og omsorg + kjøkken i Roan. Enhetsleder er Rita Møllevik
  • Helse og familie (Familiesenteret, Flyktningtjenesten, Rehabiliteringstjenesten, samt Åfjord og Roan legetjeneste). Enhetsleder er Gunn Karlsaune
  • Bo- og oppfølgingstjenesten. Konstituert enhetsleder er Siv Hopstad Haugsnes 
  • Forvaltningsenheten. Enhetsleder er Harriet Larsen

Utviklingssenteret

Hjemmetjenesten i gamle Åfjord kommune ble i 2009 tildelt status som Undervisningshjemmetjeneste i Sør- Trøndelag. Fra 2017 ble vi Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag (fra 2018 Trøndelag). Det opplever vi som en anerkjennelse av de gode tjenestene våre ansatte yter, samt måten vi organiserer våre tjenester på.

Her finner du søknadsskjema for helse- og velferdstjenester

Her finner du priser/egenandel for helse- og velferdstjenester

Kontakt

Aud-Elin Berdahl Vingen
Enhetsleder, institusjonstjenesten
E-post
Mobil 984 69 361
Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 902 08 901
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
E-post
Mobil 918 43 774
Gunn Karlsaune
Enhetsleder Helse og familie
E-post
Mobil 992 51 108
Siv Hopstad Haugsnes
Konstituert enhetsleder, Bo og oppfølging
E-post
Mobil 938 05 809
Harriet Larsen
Enhetsleder, Forvaltningsenheten
E-post
Mobil 411 23 361