Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Renovasjon / slamtømming

Alle renovasjonstjenester i Åfjord utføres av Fosen Renovasjon.

Nærmere informasjon om ordningen får du ved å kontakte Fosen Renovasjon på telefon 73 85 85 90, telefaks 73 85 85 91 eller post@fosen.renovasjon.no.

Prisliste kommunale avgifter / gebyrer (PDF, 880 kB)

Avfall

Mottaksplass på Monstad. Trykk på kartet for mer oversikt over beliggenhet.
 

Kart
Mottak avfall, Monstad


Åpningstider for mottaksplassen på Monstad:
Tirsdag og torsdag: 14.00-19.00
Første lørdag hver måned: 10.00-14.00

Levering utenom åpningstid, kontakt Fosen Vekst Vedsentralen, telefon 72 53 08 50, eventuelt mobil 970 14 760 eller 474 74 556.

Fraksjoner som kan leveres:

 • Hvitevarer mottas og tappes for kjølevæske.
   
 • Metall, plast og glass mottas i egne konteinere.
   
 • Papp og papir i egne konteinere.
   
 • Sortert trevirke, rivningsavfall og hageavfall mottas.
   
 • Klær og sko mottas i egne konteinere.


Alt avfall leveres til videre behandling og gjenvinning, unntatt rene masser (jord, stein og røtter) som brukes som fyllmasse på den nedlagte grovavfallsplassen.

Større kvanta spesialavfall skal leveres direkte til operatørselskapene:

 • Veglo miljøservice AS - telefon: 74 80 66 09
   
 • Børstads Transport AS - telefon: 72 84 77 00


Ønsker du å vite mer om kommunens renovasjonsordning, kan du ta kontakt med Fosen Renovasjon.

Nyttige lenker:

Veglo miljøservice AS
Børstad Transport AS
Fosen Renovasjon

Forurensning

Eieren av septiktanken med renseanlegg er ansvarlig for at anlegget fungerer som tenkt, og at det ikke medfører forurensning. Eieren må føre kontroll med anlegget, og reparere det det dersom det oppdages feil og mangler.

Her kan du lese mer om Avløp

Lovverk

Kommunens hjemmel for å utføre tjenesten finner du i Forurensningslovens § 30, om kommunal innsamling av forbruksavfall.

Kommunens hjemmel for å ta betalt for tjenesten finner du i Forurensningslovens § 34 om avfallsgebyrer.


Forurensningsloven. Kap. 5: Om avfall.   § 27 - § 37.


Les også: Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere med mer (PDF, 28 kB)

Les også: Avtale om etablering og drift av renovasjonsordningen (PDF, 2 MB)

Kontakt

Magne Silseth
Magne Silseth
Fagleder vei, vann og avløp
Fosen Renovasjon
Fant du det du lette etter?
Login for redigering