Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Offentlig ettersyn / høringer (reguleringsplan med mer)

Nedenfor legger vi ut saker til offentlig ettersyn. I tillegg til kunngjøringer.

Høringer og offentlig ettersyn: Noen saker som skal behandles politisk, sendes "ut på høring" i en begrenset tidsperiode. Da sendes saken til aktører som kan ha interesse av å uttale seg. Disse kan være offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger og andre. Saken legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Da gjøres dokumentene tilgjengelig for hvem som helst. Alle kan gi skriftlige merknader innen en tidsfrist.

Kunngjøringer: Når arbeid med en arealplan eller en større plan starter opp, skal dette kunngjøres offentlig. Det samme gjelder når planen er vedtatt.

Kommuneplanens arealdel er vedtatt

 


Legger til rette for bygging av aktivitetshus

Gjør klart for aktivitetspark på Tangen

Utvidet nabovarsel om gang- og sykkelvei Årnes-Frøneset

Søker om etablering av blåskjell-anlegg ved Tårnes og Bromsen

Foreslår reguleringsplan for Strand

SalMar søker om oppdrettsanlegg ved Smælingen

Refsnes Laks søker om utvidelse ved Seiskjæra

Foreslår reguleringsplan for Skaset småbåthavn

Vedtok reguleringsplan for Skaset II

Kommuneplanens samfunnsdel er ute til offentlig ettersyn

Har vedtatt reguleringsplan for Liankrysset

Vedtok ny reguleringsplan for Sandstad gård

Foreslår plan som skal gi bedre helsetilbud

 
 
Åpner for innspill til løype for snøskuter (lenke til endelig vedtak)
 
 
Oppstartsvarsel for Åsmundvatnet boligområde
 

Oppstart av detaljregulering boliger, Skaset

Godkjent reguleringsplan for Fv 723 Ryssdalen-Herfjorden

Hovedplan for avløp og vannmiljø, samt tiltaksplan for spredte avløp. Høringsforslag

Ny industrikai Monstad - mudring og sprengning - endret søknad

Detaljplan Nygård, Tårnes, offentlig ettersyn

Begrenset ny høring - Hutjønna aktivitetspark

Fv 723, Ryssdalen-Herfjorden

Norgeskjell, lokalitet Straumen

Øystervågen småbåthavn, detaljplan til offentlig ettersyn

Godkjente reguleringsplan for Vargåsen og Brekkhaugen

Oppstart reguleringsplanarbeid på Sandstad gård

Godkjente revidert reguleringsplan for Middagshaugen

Godkjente reguleringsplan for Prestgårdslia

Godkjente revidert reguleringsplan for Lundfjordlia

Oppstart reguleringsplan Nygård på Tårnes

Godkjent reguleringsendring Ånnvika, Stokksund

Godkjent reguleringsplan, gang- og sykkelvei til Frøneset

Endring av reguleringsplan Middagshaugen, offentlig ettersyn

Godkjent detaljplan, Stokkhaugen hyttefelt, del 2

Ny detaljplan Prestgårdslia, offentlig ettersyn

Godkjenner omregulering av "Monstad Camping"

Godkjent omregulering, Pervika II

Detaljplan Lundfjordlia, offentlig ettersyn

Godkjent detaljplan for naust og småbåtanlegg på Eid

Godkjent reguleringsplan, Sundgården 2

Detaljplan, offentlig ettersyn, Løvø sørvest

Detaljplan, offentlig ettersyn, Hutjønna aktivitetspark

Godkjent detaljplan Skola steinbrudd II

Godkjent områdereguleringsplan for Kirkholmen / Brennholmen industriområde

Kontakt

Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
72 53 23 49
Fant du det du lette etter?