Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kurs i norsk

Hvem har rett til gratis opplæring i norsk?

Du kan få 550 timer gratis norskkurs og 50 timer samfunnskunnskap hvis du:

 • er flyktning
   
 • er asylsøker eller har fått innvilget asyl
   
 • er familiegjenforent med en av gruppene ovenfor
   
 • er familiegjenforent med en norsk, svensk eller dansk statsborger. NB: Personen man gjenforenes med må bo i / ha oppholdstillatelse i Norge. Det vil si omfattes av norsk utlendingslov. Praktisk eksempel: En person som er familiegjenforent med en svensk statsborger i Sverige, og som deretter flytter med denne til Norge, har ikke rett til gratis norsk.
   
 • er familiegjenforent med en som har permanent oppholdstillatelse

Du må være mellom 16 og 67 år.

Opplæringen er gratis de første tre årene som oppholdstillatelsen din varer. NB: Ønsker du senere permanent opphold i Norge, MÅ du ha gjennomført opplæring i norsk. I tillegg må du bestå en prøve i norsk og samfunnskunnskap. Ønsker du fritak fra opplæringen, må du kunne vise gode nok kunnskaper i norsk eller samisk. Eller at det finnes alvorlige helsemessige eller andre viktige årsaker. Ta i så fall kontakt med Voksenopplæringen, hvis du ønsker fritak. Kontaktinformasjon finner du oppe til høyre på denne siden.
 

Hvem må betale for opplæring?

Alle som er nevnt nedenfor må betale for kurs. Følgende personer MÅ ha gjennomført 250 timer i norsk og 50 timer samfunnskunnskap, for senere å få permanent oppholdstillatelse / statsborgerskap (gjelder kun deg mellom 16 og 67 år):

 • er statsborger utenfor EØS og EFTA-området, og har opphold som faglært arbeidstaker med arbeidsgiver i Norge
   
 • er statsborger utenfor EØS og EFTA-området, og har opphold som selvstendig næringsdrivende med firma i Norge
   
 • er familiegjenforent med en av gruppene ovenfor
   
 • har hatt rett på gratis opplæring, men ikke benyttet deg av retten innen tre år

Gruppene ovenfor vil få tilbud om kurs etter nærmere avtale.
 

Noen grupper har ikke grunnlag for permanent opphold. Disse må også betale for opplæring i norsk. Vi kan ikke love kurs til hver enkelt, hvis etterspørselen er liten. Dette gjelder deg som:

 • er student, au pair eller er her på turistvisum
   
 • har oppholdstillatelse for sesongarbeid
   
 • har oppholdstillatelse for å gifte deg
   
 • er statsborger innenfor EØS, og har opphold for arbeid i Norge

Nordiske og norske statsborgere må også betale for opplæring.

Tilhører du en av gruppene ovenfor, ta først kontakt med Voksenopplæringen. De kan opplyse om det er aktuelt med norskkurs i nær fremtid. Hvis det er aktuelt, kan du søke via skjemaet på denne siden etterpå.

Er du i tvil om hvilket tilbud du kan få; ta kontakt med oss! Du finner kontaktinformasjon oppe til høyre og nederst på denne siden.
 

Hvor raskt kan jeg få timer?

Den som har rett til gratis opplæring: Du skal tilbys timer innen tre måneder etter at søknaden ble sendt.

For betalte kurs: Det er ingen formelle krav til tidsfrist. Timene vil holdes etter avtaler med elevene.
 

Hvor mange timer er opplæringen?

Hvis du har (eller har hatt) rett på gratis opplæring i norsk, vil du innvilges enten 300 eller 600 timer norsk og samfunnskunnskap. Fikk du din første oppholdstillatelse før 2012, må du ha 300 timer opplæring. Fikk du din første oppholdstillatelse etter 2012, må du ha 600 timer.

Etter å ha gjennomført 300 eller 600 timer, kan noen ha behov for flere timer etterpå. Da kan du søke om såkalt behovsprøvd opplæring. Den må gjennomføres innen fem år etter at du fikk oppholdstillatelsen. Du kan maksimalt få 2 400 timer behovsprøvd opplæring.

Har du ikke, eller aldri har hatt, rett på gratis norskopplæring (se punktet "Hvem må betale for opplæring")? Da blir timene lagt opp etter behovet ditt. Antall timer vil derfor variere.

Klage på vedtak

Kommunen skal kartlegge hvilke kunnskaper du har i norsk før det fattes et vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Blir avgjørelsen den samme, blir saken automatisk sendt videre til Fylkesmannen.

Kontakt

Astrid Mathilde Petterson
Astrid Mathilde Petterson
Leder, Voksenopplæringen
917 60 224