Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skolehelsetjeneste

Hver grunnskole har en fast helsesykepleier (helsesøster) tilknyttet skolen. Du kan kontakte helsesykepleier via SMS, telefon eller e-post. I tillegg til personlig oppmøte. Du finner kontaktinformasjon på døra til helsesykepleier-kontoret på skolen.

Hvem er skolehelsetjenesten for?

Alle barn og ungdom som går på skole i Åfjord, samt deres foresatte. Det gjelder både grunnskole og videregående skole.

Hva tilbys?

Skolehelsetjenestens oppgave er å fremme barn og ungdoms helse og trivsel, samt forebygge sykdom.

Vi tilbyr rutineundersøkelser og oppfølging av henvendelser. Både fra foreldre, foresatte eller lærere. Vi har også samtalegrupper om ulike tema.

Skolehelsetjenesten gir helseopplysning i samarbeid med skolen. Helsesykepleier deltar i tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser.

Helsesykepleier på skolen

Helsesykepleier er til stede på skolen til faste tider. Du kan ta kontakt med helsesykepleier der. Det er ikke nødvendig med timeavtale. Du kan ringe, sende SMS eller e-post (ikke send helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon per e-post).

Helsesykepleier setter vaksiner og undersøker helsen din. Du kan også komme for å snakke om det som opptar deg. Ente det gjelder forhold hjemme eller på skolen. For eksempel om helse, rus og mobbing. Eller spiseforstyrrelser, forelskelser, seksualitet, prevensjon med mer.

Helsesykepleier har taushetsplikt

Det betyr at de ikke skal fortelle videre til noen andre det du har fortalt til dem.

Kontakt

Elisabeth Mølsleth
Jordmor / Ledende helsesykepleier
917 47 218
Sissel Rånes Braseth
Sissel Rånes Braseth
Virksomhetsleder Helse og omsorg
72 53 23 28
402 20 169
Servicetorget, rådhuset (sentralbord)
72 51 00 00