Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Redusert pris for SFO

Har husholdningen en lavere samlet inntekt enn 583 650 kroner i året? Da kan man søke om lavere pris for SFO. Hvis søknaden innvilges, får man 50 prosent rabatt på SFO-plassen.

Lenke til skjemaportalen og søknadsskjema (NB: Midlertidig ute av drift, fram til starten av uke 22)

Hva er en husholdning?

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen. De må ha bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Tilbudet gis fra starten av skoleåret, og vedtaket gjelder for ett skoleår av gangen. Du må derfor søke om reduksjon for hvert skoleår, med ny dokumentasjon av inntekten. Frist for å søke er 10. juni, men vi tar imot søknader gjennom året. Søknadene behandles fortløpende, med virkning fra påfølgende måned.

Inntekten(e) dokumenteres med selvangivelsen(e) fra året før. Noen mangler selvangivelse, for eksempel hvis man har bodd kort tid i landet. Da behøver kommunen annen dokumentasjon. Det kan være lønnsslipp eller lignende.

Endring i inntekt eller sivilstand

Noen husstander opplever at inntekten(e) endres vesentlig og varig i løpet av året. Da kan foreldrene søke på nytt for å få endret vedtaket, for eksempel hvis de fikk avslag forrige gang. Foreldrene må også si fra hvis den sivile statusen endres, for eksempel hvis man gifter eller skiller seg.