Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

PPT

PPT Nord-Fosen er en tjeneste for Åfjord og Osen.

Kontakt

PPT har et felles nummer, som står oppe til høyre på denne siden. Rune Svartvatn jobber i utgangspunktet mandag, tirsdag og onsdag.

Post til PPT sendes til Rådhuset, Postboks 54, 7169 Åfjord. Merk konvolutten med PPT, så vil den videresendes dit.

Hva er PP-tjenesten?

Alle kommunene er pålagt å ha PPT, ifølge loven. PPT skal hjelpe skoler og barnehager med utvikling av kompetanse og organisasjoner. Sammen skal vi legge til rette for elever med særskilte behov. Det skal skje i samarbeid med øvrige kommunale tjenester.

PP-tjenesten er kommunens sakkyndige organ, i spørsmål om retten til spesialundervisning i barnehage, hjem og skole. PPT skal utarbeide en sakkyndig vurdering der loven krever det.


Hva kan vi bistå med?

PPT skal gi råd, veiledning og hjelp til hjem, barnehage og skole. PPT sine arbeidsoppgaver er kort oppsummert:

 • Bidra med råd og veiledning til foresatte og personell i barnehage og skole
   
 • Kartlegge og utrede ulike typer vansker
   
 • Gi logopedisk hjelp i førskole- og grunnskolealder
   
 • Samtaler med barn som opplever sin situasjon som vanskelig
   
 • Henvise videre til statlige pedagogiske kompetansesenter
   
 • Delta i ansvarsgrupper rundt barn og unge
   
 • Utrede som sakkyndige

 

Våre skjema

 


Lenker:

Olweusgruppen mot mobbing

Skoleporten

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsløftet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Utdanningsdirektoratet

Statped.no

Kontakt

PPT Nord-Fosen
E-post
Mobil 90 25 62 70
Jan-Ole Pedersen
Leder PPT
E-post
Telefon 72 51 00 00
Mobil 90 16 74 20
Gro Kristiansen
Logoped
E-post
Telefon 72 51 00 00
Mobil 41 69 08 95
Monica Haagenstad Aune
Ped.psyk. rådgiver
E-post
Telefon 72 51 00 00
Mobil 41 57 86 80
Rådhus, sentralbord
E-post
Telefon 72 51 00 00