Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Våre tilbud

Åfjord Kulturskole tilbyr undervisning innen musikk, visuelle kunstfag, teater og dans, samt scene/lys/lydteknikk og elektronisk musikk. I tillegg arrangerer vi enkeltstående kurs og prosjekttilbud innen ulike fag og tema.

Kulturskolen holder til på Åset skole. Men vi gir undervisning både på Åset skole, Brandsfjord skole, Stokksund Oppvekstsenter og på Bakeriet.

Opplæringen er tilpasset hver enkelt elev, men mye av undervisningen foregår i grupper. Det er fordi man lærer og utvikler seg bedre i samspill med andre. Samt at det sosiale aspektet og dannelsen er en viktig del av mandatet vårt.

Våre tilbud

SMÅKULTUR – Åtte ganger per semester. Tilbudet er for barn som starter på skolen. Dette er det første møtet med kulturskolen. Her blir man kjent med kunstfag, instrumenter og rytmer.

SMÅKULTUR 2 – Kulturkarusell, fullt semester: Det eneste mulige valg for elever i 2. klasse etter Småkultur, om du ikke vil ha kunstfag eller dans. Elevene får prøve seg på alt kulturskolen har å tilby innen musikk. Målet er at de vil finne ut hvilket instrument som passer for seg motorisk, og som de ønsker å spille. Så kan de velge fagene de vil fra 3. klasse.

MUSIKK – fra 3. klasse: Vi gir undervisning i piano/keyboard, gitar, ukulele, bass, slagverk, saksofon, klarinett, fløyte, trekkspill og sang. I tillegg har vi EDM, hvor man lærer å lage elektronisk musikk på iPad.

Innen musikkfagene ønsker vi å være en gehørbasert kulturskole. Det betyr at vi fokuserer på at man lærer musikk ved å lytte og herme, heller enn å bruke noter.

Den grunnleggende opplæring med instrument skjer en til en, eller i små grupper. Men etter hvert søker vi å sette de fleste inn i et ensemble. Musikk er best som samspill. 

KUNSTFAG – fra 2. klasse: Her får man opplæring i ulike retninger innen kunst. Som for eksempel tegning, maling, skulptur og keramikk. Kunstfag undervises i grupper, og foregår for tiden på Åset.

SANG-TEATER – fra 3. klasse: Gruppeundervisning i Kulturstua på Åset. Tilbudet bygges opp rundt en til to årlige produksjoner. Tilbudet er i utgangspunktet aldersblandet. Men det kan deles opp i forbindelse med enkelte prosjekter, for å kunne gi litt mer tilpasset opplæring og utvikling.

DANS - fra 1. klasse: Undervisningen foregår på Bakeriet. Ballet, jazz, street med mer. Tilbudet varierer med danselærer og etterspørsel.

LYS/LYD OG SCENETEKNIKK: Elevene får en innføring i lyd og lys. De skal lære seg å rigge alt fra sanganlegg til større konsertproduksjoner. De lærer også å skru live-lyd, og får en innføring i det tekniske utstyret som kulturskolen har. Tilbudet gis såkalt periodisert, i forbindelse med arrangement og konserter i kommunen.

EDM (elektronisk dansemusikk): Her lærer elevene hvordan musikk er bygd opp (rytme, takter, deler, instrumentering). De lærer å lytte inn i musikken, fokusere på detaljene og de enkelte delene. De lærer å kopiere og herme. Men mest av alt; de lærer å lage egen elektronisk musikk på iPad.

Hvordan vi underviser

Kulturskolen fokuserer på ensemblespill, gruppeundervisning og læring/utøving sammen med andre i alle fag. Vi mener de unge har større læringsutbytte av å jobbe i grupper og at det gir en større forståelse for fagene og hva det vil si å uttrykke seg gjennom kunst og kultur. Vi mener også det gir mer sosialt kompetente og fleksible ungdommer som er bedre i stand til å lytte, gi og ta rom. Ensemblespill forutsetter imidlertid at de behersker basisteknikk. Den første tiden underviser vi derfor «en til en», evt. i små grupper med elever på samme nivå.Workshops, Mestermøter og Kortere Kurs: Slike ulike opplegg vil variere fra gang til gang.

Kontakt

Tormod Gjersvold
Tormod Gjersvold
Rektor Åfjord Kulturskole
93048488