Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Redusert pris for plass i barnehage

Husholdninger med lavere samlet inntekt enn 557 333 kroner kan søke om lavere pris.

Den øvre grensen for inntekt justeres etter nasjonal maksimal pris. Når det skjer, vil vi opplyse om det her på hjemmesiden. Den nasjonale maksprisen per måned er 3 040 kroner fra 1. august 2019. Dette utgjør en øvre inntektsgrense for rett til redusert pris på 557 333 kroner.

Det finnes to ordninger som kan gi lavere pris på barnehageplass. Man søker via det samme skjemaet. Det finner du til høyre på denne siden. Kommunen vil regne ut hvilken rabatt som eventuelt skal gis.

Vi tar imot søknader hele året. Søknadene behandles etter hvert som vi får dem. Når vi innvilger redusert pris, gis rabatten fra måneden etter. Ønsker dere rabatt fra det neste barnehageåret, må vi ha søknaden innen 10. juni. Nytt barnehageår starter 1. august.
 

Ordning 1: Redusert foreldrebetaling

Betalingen skal ikke utgjøre mer enn seks prosent av husholdningens totale inntekt. Øvre grense for inntekten er 557 333 kroner. Er inntekten(e) under denne summen, kan foreldrene søke om redusert betaling.

Eksempel:

Husholdningen hadde i fjor en total inntekt på 510.000 kroner. Foreldrebetalingen skal ikke utgjøre mer enn seks prosent: 510.000 x 6 % = 30.600 per år. Dette er maksimal sum som skal betales årlig. Summen betales over elleve måneder. Det gir en månedlig betaling på 2 782 kroner. Det er lavere enn fullprisen.

Har familien to barn i barnehage, får de 30 prosent søskenmoderasjon på det andre barnet. Dette regnes ut av den reduserte summen. For barn nummer to i eksempelet blir prisen derfor 1 947 kroner.

Foreldrene må søke på nytt for hvert barnehageår.
 

Ordning 2: Gratis kjernetid - gjelder for 2-, 3-, 4-, og 5-åringer

Familier med lav inntekt kan ha rett på 20 timer gratis barnehage i uka. Fra 1. august 2019 gjelder dette for barn over to år, og øvre inntektsgrense for ordningen er 548 500 kroner. Husstanden kan samlet ikke tjene mer enn 548 500 kroner. Tilbudet gis fra oppstarten av barnehageåret, det kalenderåret barnet fyller to år. Barnehageåret starter 1. august. Fyller man for eksempel to år i januar, får man tilbudet fra 1. august det året. Fyller man to år i desember, får man tilbudet fra 1. august samme år.

Tilbudet om gratis kjernetid gjelder også for barn med utsatt skolestart.

Foreldrene må søke på nytt for hvert barnehageår.


Hvis inntekten endrer seg

Noen husstander opplever at inntekten(e) endres vesentlig og varig i løpet av året. Da kan foreldrene søke på nytt for å få endret vedtaket. For eksempel hvis de fikk avslag forrige gang. Eller at de har krav på mer rabatt. Eller at de begynner å tjene mer penger. Si i så fall fra til kommunen.

Foreldrene må også si fra hvis den sivile statusen endres. For eksempel hvis de gifter eller skiller seg.
 

Hva er en husholdning?

Husholdninger er enslige forsørgere, ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen. De må ha bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller ha felles barn.

Inntekten(e) dokumenteres med selvangivelsen(e) fra året før. Noen mangler selvangivelse, for eksempel hvis man har bodd kort tid i landet. Da behøver kommunen annen dokumentasjon. Det kan være lønnsslipp eller lignende.

Kontakt

Hilde Engen
Konsulent, Oppvekst
72 53 23 62
Fant du det du lette etter?