Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Alle tjenester A-Å

A

Administrasjonen

Administrativt organisasjonskart

Akuttplass, sykehjemmet

Alarmtelefonen for barn og unge

Ambulerende bevilling, alkohol

Ansatte, kontakt

Arealplan

Avgifter

Avlastning

Avløp


B

Bakeriet kulturverksted

Barnehageplass

Barnehage - Egenkontrollskjema

Barnevern

Basseng

Beiteområder, tiltak

Bekymringsmelding, barnevern

Bibliotek

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Bostøtte

Brøyteinstruks (PDF, 74 kB)

Budsjett

Bussruter

By barnehage

Byggetiltak, behandlingstid

Byggetiltak, ferdigattest (PDF, 69 kB)

Byggetiltak, klage på vedtak

Byggetiltak, regler

Byggetiltak, før du søker

Byggetiltak, slik søker du


C

D

Dag- og nattopphold, sykehjemmet

Demensomsorg

Dispensasjon fra planer

Drenering, jordbruk

Drikkevann, hardhet


E

eBillett

Eiendom

Eierseksjonering

Elgbørs

Etablererprøve, alkohol


F

Facebook, Åfjord kommune

Familiesenteret

Feiing

Fiskeforvaltning

Flyktningetjenesten

Fosen barneverntjeneste

Fosen brann- og redningstjeneste

Fosen Helsekompetanse

Fosen-kommunene

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Renovasjon

Fosen Vekst

Fradeling av eiendom

Fritidsklubben

Frivilligsentralen

Følge- og beredskapstjeneste for gravide


G

Gebyrer

Grensejustering

Grensepåvisning


H

Habilitering / Oppfølging / Miljøarbeid

Heggli barnehage

Helsebussen

Helsestasjon

Historie / Museum

Hjelp i hjemmet / Hjemmetjenesten

Hjemmehjelp

Hjemmesykepleie

Husdyrgjødsel

Hverdagsrehabilitering


I

ID-kort / TT

Idrett

Infrastruktur

Innsyn og offentlighet

Innsyn


J

Jordbruk

Jordmor


K

Kart

Kino

Kirken, Åfjord og Stoksund sokn

Kjøkken, helsesenteret

Kommunal bolig

Kommunale avgifter / gebyrer

Kommunale planer

Kommunale veier

Kommunereform

Kommuneplan

Kommunestyret 2011-2015 (PDF, 240 kB)

Kommunestyret 2015-2019

Kommune-TV

Kontakt oss

Koordinerende enhet, helse og velferd

Korttidsopphold, sykehjem / omsorgsleilighet

Kreftomsorg

Krisesenter

Kulturmidler

Kulturskole

Kunnskapsprøve, alkohol


L

Landbruk

Langtidsopphold, sykehjemmet

Ledige stillinger

Legekontor

Legevakt


M

Mat levert hjemme / middagsombringing

Maribo barnehage

Middagsombringing / mat levert hjemme

Miljøarbeid / Habilitering / Oppfølging

Monstad kai

Motorferdsel i utmark

Møteinnkallinger og protokoller

Møtekalender 2018


N

NAV

Nett-TV

Nydyrking, jordbruk

Næringsalliansen på Fosen

Næringsarealer, kommunale

Næringsforening

Næringsfond

Næringsutvikling

  

O

Ordføreren

Ordførerens ukeplan

Organisasjonskart (PDF, 73 kB)

Omsorgsbolig

Omsorgslønn


P

Planprosess

Personvernerklæring (PDF, 172 kB)

Politisk organisasjonskart (PDF, 56 kB)

Postliste

PPT

Produksjonstilskudd, jordbruk

Psykisk helsearbeid


Q

R

Rask psykisk helsehjelp

Redusert foreldrebetaling

Regionalt miljøprogram (RMP)

Reguleringsplan

Rehabilitering, helse og velferd

Reiseliv / Turisme

Reisevaksiner

Renovasjon / Slamtømming

Rett på Sak

Råd og utvalg

Rådmannen


S

Salgsbevilling, alkohol

Sammenslåing av eiendom

Sanitæranlegg, reglement

Seksjonering

Septiktank, tømming

Serveringsbevilling

Skjenkebevilling

Skjermet enhet, sykehjemmet

Slamtømming / Renovasjon

Skogbruk

Skolehelsetjenesten

SMIL-midler

SMS-varsling (PDF, 441 kB)

Spørretime

Startlån

Stoksund Trygdepensjonat

Stokksund oppvekstsenter

Støttekontakt

Svangerskapskontroll

Svømmehall

Sykehjemmet

Søppelhenting


T

Tekniske hjelpemidler, helse og velferd

Teknisk vakt

Tilskuddsordninger, kultur

Trenings- og aktivitetstilbud

Trygghetsalarm

Trygt hjem for en 50-lapp

Turistinformasjon / Reiseliv

TT / ID-kort


U

Ungdomsråd

Utmark

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag


V

Vaksiner

Vakttelefoner

Valg 2017

Vannavstenging, prosedyrer

Vann, leveringsvilkår (PDF, 38 kB)

Vannforsyning

Vannmåler

Veier, kommunale

Velferdsteknologi / Hjelpemidler

Vielse / Vigsler

Vindfo / Vindkraft

Viltbørs

Viltforvaltning

Vindkraft

Voksenopplæring


W/X/Y/Z/Æ


Ø

Økonomi

Økonomiplan 2015-2018


Å

Åfjord og Roan legetjeneste

Åfjord Utvikling

Åfjord videregående skole

Årsregnskap

Åset skole