Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Alle tjenester A-Å

A

Administrasjonen

Administrativt organisasjonskart (PDF, 73 kB)

Akuttplass, sykehjemmet

Alarmtelefonen for barn og unge

Ambulerende bevilling, alkohol

Ansatte, kontakt

Arealplan

Avgifter (PDF, 880 kB)

Avlastning

Avløp


B

Bakeriet kulturverksted

Barnehageplass

Barnevern

Basseng

Beiteområder, tiltak

Bekymringsmelding, barnevern

Bibliotek

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Bostøtte

Brøyteinstruks

Budsjett 2015

Bussruter

By barnehage

Byggetiltak, behandlingstid

Byggetiltak, ferdigattest

Byggetiltak, klage på vedtak

Byggetiltak, regler

Byggetiltak, før du søker

Byggetiltak, slik søker du


C

D

Dag- og nattopphold, sykehjemmet

Demensomsorg

Dispensasjon fra planer

Drenering, jordbruk

Drikkevann, hardhet


E

eBillett

Eiendom

Eierseksjonering

Elgbørs

Etablererprøve, alkohol


F

Facebook, Åfjord kommune

Familiesenteret

Feiing

Fiskeforvaltning

Flyktningetjenesten

Fosen barneverntjeneste

Fosen brann- og redningstjeneste

Fosen-kommunene

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Renovasjon

Fosen Vekst

Fradeling av eiendom

Fritidsklubben

Frivilligsentralen

Følge- og beredskapstjeneste for gravide


G

Gebyrer (PDF, 880 kB)

Grensejustering

Grensepåvisning


H

Habilitering / Oppfølging / Miljøarbeid

Heggli barnehage

Helsebussen

Helsestasjon

Historie / Museum

Hjelp i hjemmet / Hjemmetjenesten

Hjemmehjelp

Hjemmesykepleie

Husdyrgjødsel


I

ID-kort / TT

Idrett

Infrastruktur

Innsyn


J

Jordbruk

Jordmor


K

Kart

Kino

Kirken, Åfjord og Stoksund sokn

Kjøkken, helsesenteret

Kommunal bolig

Kommunale avgifter / gebyrer (PDF, 880 kB)

Kommunale planer

Kommunale veier

Kommuneplan

Kommunestyret 2011-2015 (PDF, 240 kB)

Kommunestyret 2015-2019

Kontakt oss

Koordinerende enhet, helse og velferd

Korttidsopphold, sykehjem / omsorgsleilighet

Kreftkoordinator

Kulturmidler

Kulturskole

Kunnskapsprøve, alkohol


L

Lag og foreninger

Landbruk

Langtidsopphold, sykehjemmet

Ledige stillinger

Legekontor

Legevakt


M

Mat levert hjemme / middagsombringing

Maribo barnehage

Middagsombringing / mat levert hjemme

Miljøarbeid / Habilitering / Oppfølging

Motorferdsel i utmark

Møteinnkallinger og protokoller

Møtekalender 2015


N

Nabolaget

NAV

Nydyrking, jordbruk

Næringsalliansen på Fosen

Næringsarealer, kommunale

Næringsforening

Næringsfond

Næringsutvikling

  

O

Ordføreren

Ordførerens ukeplan

Organisasjonskart (PDF, 73 kB)

Omsorgsbolig

Omsorgslønn


P

Planprosess

Politisk organisasjonskart (PDF, 56 kB)

Postliste

PPT

Produksjonstilskudd, jordbruk

Psykisk helsearbeid


Q

R

Rask psykisk helsehjelp

Regionalt miljøprogram (RMP)

Reguleringsplan

Rehabilitering, helse og velferd

Reiseliv / Turisme

Reisevaksiner

Renovasjon / Slamtømming

Rett på Sak

Råd og utvalg

Rådmannen


S

Salgsbevilling, alkohol

Sammenslåing av eiendom

Sanitæranlegg, reglement

Seksjonering

Serveringsbevilling

SFO

Skjenkebevilling

Skjermet enhet, sykehjemmet

Slamtømming / Renovasjon

Skogbruk

Skolehelsetjenesten

Skolerute 2015/2016 (PDF, 121 kB)

SMIL-midler

SMS-varsling (PDF, 441 kB)

Startlån

Stoksund Trygdepensjonat

Stokksund oppvekstsenter

Støttekontakt

Svangerskapskontroll

Svømmehall

Sykehjemmet

Søk barnehageplass

Søk SFO-plass

Søppelhenting


T

Tekniske hjelpemidler, helse og velferd

Teknisk vakt

Tilskuddsordninger, kultur

Trenings- og aktivitetstilbud

Trygghetsalarm

Trygt hjem for en 50-lapp

Turistinformasjon / Reiseliv

TT / ID-kort


U

Ungdomsråd

Utmark

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag


V

Vaksiner

Vakttelefoner

Vannavstenging, prosedyrer

Vann, leveringsvilkår (PDF, 38 kB)

Vannforsyning

Vannmåler

Veier, kommunale

Velferdsteknologi / Hjelpemidler

Vindfo

Viltbørs

Viltforvaltning

Vindkraft

Voksenopplæring


W/X/Y/Z/Æ


Ø

Økonomi

Økonomiplan 2015-2018


Å

Åfjordhallen

Åfjord og Roan legetjeneste

Åfjord Utvikling

Åfjord videregående skole

Årsregnskap 2015

Åset skole

Fant du det du lette etter?