Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Valg 2023 - Slik stemmer du

Valgdagen er 11. september. Finner du ikke informasjonen du søker etter nedenfor, les mer på valg.no.

Har du stemmerett?

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i kommunen. Det er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. Du har stemmerett (og innført i manntallet) i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt per 30. juni 2023. Manntallet legges ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre etter 30. juni.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. Men skal du stemme på valgdagen, må du gjøre det i kommunen der du er innført i manntallet.

Tidligstemming

Velgere som ikke har mulighet til å forhåndsstemme eller stemme på valgdagen, kan tidligstemme fra 3. juli til 9. august. Du trenger ikke valgkort, men ta med gyldig legitimasjon. Ta kontakt med kommunen for å få avlagt stemme. Benytt kontaktskjemaet vårt, eller ring tlf. 72 51 00 00. Vår besøksadresse er Åfjord rådhus, Øvre Årnes 1A, 7170 Åfjord.

Velgere har mulighet for å avgi stemme i hvilken som helst kommune i landet.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september 2023. Steder og tidspunkter er som følger:

Å! Aktivitetshus:
Hverdager kl. 09.00-15.00
Fredag 25.08. kl. 09.00-20.00
Fredag 01.09. kl. 09.00-20.00
Lørdag 02.09. kl. 10.00-14.00

Julie Næss-tunet:
Tirsdager kl. 09.00-14.30
Torsdager kl. 09.00-14.30
Lørdag 02.09. kl. 10.00-16.00

Forhåndsstemming ved helse- og omsorgsinstitusjonene settes til torsdag 7. september, på følgende tidspunkt:

Åfjord Helsesenter: Kl. 10.00 – 13.00
Stoksund Trygdepensjonat: Kl. 14.00 – 16.00
Roan sykeheim/trygdeboliger + omsorgsboliger: Kl. 10.00 – 12.00      

Stemme hjemme (ambulerende stemmegivning)

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjon ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Ta kontakt med kommunen for avtale. Frist for å be om ambulerende stemmegivning (stemme hjemmefra) er innen fredag 8. september klokken 10.00.

Stemme på valgdagen 11. september

Når du skal stemme, må det være mulig å kontrollere at du er den du utgir deg for å være. Du må derfor vise legitimasjon dersom valgmedarbeideren som tar imot stemmen din ikke kjenner deg. Se mer informasjon om legitimasjon på valg.no.

Kretsnavn:                    Valglokale:                                     Åpningstider:
Å krets                            Blackbox - Å! Aktivitetshus            10.00 - 19.00
Stoksund krets               Stoksund oppvekstsenter               10.00 - 17.00
Brandsfjord krets           Brandsfjord skole                            10.00 - 17.00
Roan krets                      Julie Næss-tunet                            10.00 - 17.00        

Valgkort

Alle med unntak av følgende velgere får valgkortet tilsendt til sin digitale postkasse, eller gjennom Altinn:

  • De som står oppført som reservert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon
     
  • De som ikke har oppdatert opplysningene i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, eller bekreftet at opplysningene er korrekte, de siste 18 månedene.

Du trenger ikke å ha med deg valgkort når du skal stemme, men husk legitimasjon!

Kontakt

Spørsmål? Kontakt valgstyret på e-post postmottak@afjord.kommune.no, eller ring rådhuset på telefon 72 51 00 00, klokken 08.00-15.30. Valgstyret har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgstyret består av politikere fra alle partiene i kommunestyret.

Kontakt

Rådhus, sentralbord
E-post
Telefon 72 51 00 00