Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Valg 2021

Valgdagen var mandag 13. september.

Her kan du se resultatene

Har du stemmerett?

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge

Tidligstemming

Tidligstemming var mulig i perioden 1. juli til og med 9. august 2021. Ordningen var for dem som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemming foregår i perioden 10. august til og med 10. september.

Åfjord rådhus (tidligere Trønderenergi-bygget):
Hverdager til og med 10. september: 08.00 – 15.00
Fredag 27. august:      08.00 – 20.00
Fredag 3. september:  08.00 – 20.00
Lørdag 4. september:  10.00 – 14.00

Julie Næss-tunet:
Lørdag 4. september     10.00 – 14.00
Mandag 6. september  10.00 – 14.00
Onsdag 8. september    10.00 – 14.00

Forhåndsstemming ved helse- og omsorgsinstitusjonene settes til torsdag 9. september, og til følgende tidspunkt:

Åfjord Helsesenter                      10.00 – 13.00
Stoksund Trygdepensjonat         14.00 – 16.00
Roan sykeheim/trygdeboliger
+ omsorgsboliger                        10.00 – 12.00      

Stemme hjemmefra (ambulerende stemmegivning)

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjon som følge av Covid-19 ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Ta kontakt med kommunen, hvis du ønsker dette. Det samme gjelder velgere som er i karantene, og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte. Frist for å be om ambulerende stemmegivning (stemme hjemmefra) er innen fredag 10. september klokken 10.00.

Ønsker du å stemme hjemmefra på valgdagen, 

Stemme på valgdagen 13. september

Kretsnavn:                    Valglokale:                                     Åpningstider:
Å krets                            Bakeriet                                          10.00 - 19.00
Stoksund krets               Stoksund oppvekstsenter            10.00 - 18.00
Brandsfjord krets           Brandsfjord skole                           10.00 - 18.00
Roan krets                      Julie Næss-tunet                            10.00 - 18.00        

Valgkortet blir digitalt: Trykk her for mer informasjon

Covid-19

Husk å følge gjeldende regler for smittevern, hold avstand og ha god håndhygiene. Ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk!

Dersom du er i karantene eller i isolasjon, skal du ikke stemme i ordinære valglokaler. Ta kontakt med kommunen for informasjon. Ring rådhuset på telefon 72 51 00 00, klokken 08.00-15.00. Vi nås også på e-post postmottak@afjord.kommune.no

NB: Frist for å søke om å få stemme utenfor valglokalene på valgdagen er mandag 13. september klokken 10.00.

Kontakt

Spørsmål? Kontakt valgstyret på e-post postmottak@afjord.kommune.no, eller ring rådhuset på telefon 72 51 00 00, klokken 08.00-15.00. Valgstyret har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgstyret består av politikere fra alle partiene i kommunestyret.

Adressen til rådhuset er Åmyra 5:

Kontakt

Rådhus, sentralbord
E-post
Telefon +47 72 51 00 00