Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommuneplan

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune.

Kommuneplanen til Åfjord kommune:


Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, vedtatt i desember 2018 (PDF, 3 MB)

Kart, arealdel i kommuneplan 2009-2020 (PDF, 3 MB)

 
Kommunedelplaner og vedlegg finner du lenger ned på siden.


Hva er en kommuneplan?

Alle kommuner har en egen overordnet kommuneplan. Den inneholder langsiktige mål for kommunens utvikling. Kommuneplanen gir føringer/veiledning i en del viktige spørsmål. Som for eksempel: Hvor skal det bygges boligområder? Hvordan ønsker vi at sentrum skal se ut? Hvor ønsker man næringsvirksomhet? Hvilke større veiprosjekt (eller annen kommunikasjon) bør prioriteres? Hvordan skal vi forvalte naturområdene i kommunen? Hensikten med kommuneplana er å skape en helhetlig og langsiktig tenking. Den blir derfor en veileder for hele forvaltninga av kommunen. For eksempel når det skal vedtas mindre planer.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel:

1) Samfunnsdelen/tekstdelen er generell i formen, og forteller om muligheter og utfordringer i årene som kommer. I den politiske behandlingen av kommuneplana anbefales det strategier for å utnytte mulighetene og møte utfordringene. Tekstdelen forklarer også kommunens verdier og visjon. Samfunnsdelen gjelder for 12 år fram i tid, og revideres hvert fjerde år. Samfunnsdelen har en tilhørende handlingsdel. Den sier hvordan kommuneplana skal følges opp i fireårsperioden. Handlingsdelen revideres årlig.

2) Arealdelen er svært konkret. Den fastslår blant annet hvor kommunen vil tillate boligbygging, samt hvilke naturområder som skal vernes. Arealdelen av kommuneplana inneholder et plankart, med utfyllende bestemmelser. Disse bestemmelsene brukes spesielt når områder skal planlegges mer i detalj, gjennom en reguleringsplan. Arealdelen er juridisk bindende i fire år fram i tid.

 

Kommunedelplaner

Tidvis benyttes planformen kommunedelplan. Det er en plan for bestemte områder. Kommunedelplan brukes typisk for geografiske områder med stort press knyttet til utvikling. Da ønsker kommunen ofte mer konkrete føringer for arealbruken. Kommunedelplana har også et plankart, bestemmelser og en planbeskrivelse.

Kommunedelplaner kan også omhandle andre bestemte tema, som ikke har med arealbruk å gjøre.

Kartvedlegg til Åfjord kommunes kommuneplan 2009-2020:

Kart, kommunedelplan Stokksund (PDF, 606 kB)

Kart, kommunedelplan Lauvøya (PDF, 338 kB)

Kart, kommunedelplan Linesøya (PDF, 775 kB)

Kart, kommunedelplan Dragseid (PDF, 304 kB)


Kommunedelplan Åfjord sentrum 2014-2025: Plandokument (PDF, 11 MB) og plankart (PDF, 7 MB)


Nedenfor finner du andre vedlegg til kommuneplanen 2009-2020:

Vurdering av innspill, vedlegg 1 (PDF, 158 kB)

Konsekvensvurdering av foreslåtte innspill (PDF, 2 MB)

Sluttbehandling i kommunestyret 07.10.2009 (PDF, 319 kB)

Referat fra meklingsmøte hos Fylkesmannen (PDF, 3 MB)

Sluttbehandling i kommunestyret 24.03.2010 etter mekling (PDF, 109 kB)


Du kan se planstatus for eiendommen din i vår digitale kartløsning. Velg din kommune i menyen til venstre. Velg deretter kommuneplan i samme meny, og skriv inn adressen. Da ser du hvilken plan som gjelder på tomta di.

Her finner du veiledning til hvordan man benytter kartløsningen.

Kontakt

Per Johansen
Per Johansen
Rådmann
72 53 23 20
908 64 799
Fant du det du lette etter?