Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Kommuneplan

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune.

Nye Åfjord kommune vil etter hvert utarbeide og vedta en kommuneplan. Inntil videre gjelder kommuneplanene for de gamle kommunene. Lenker ligger nedenfor.

Kommuneplan gamle Åfjord kommune:

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 (PDF, 3 MB)

Alle kommuner har en egen overordnet kommuneplan. Den inneholder langsiktige mål for kommunens utvikling. Kommuneplanen gir føringer/veiledning i en del viktige spørsmål. Som for eksempel: Hvor skal det bygges boligområder? Hvordan ønsker vi at sentrum skal se ut? Hvor ønsker man næringsvirksomhet? Hvilke større veiprosjekt (eller annen kommunikasjon) bør prioriteres? Hvordan skal vi forvalte naturområdene i kommunen? Hensikten med kommuneplana er å skape en helhetlig og langsiktig tenking. Den blir derfor en veileder for hele forvaltninga av kommunen. For eksempel når det skal vedtas mindre planer.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel:

1) Samfunnsdelen/tekstdelen er generell i formen, og forteller om muligheter og utfordringer i årene som kommer. I den politiske behandlingen av kommuneplana anbefales det strategier for å utnytte mulighetene og møte utfordringene. Tekstdelen forklarer også kommunens verdier og visjon. Samfunnsdelen gjelder for 12 år fram i tid, og revideres hvert fjerde år. Samfunnsdelen har en tilhørende handlingsdel. Den sier hvordan kommuneplana skal følges opp i fireårsperioden. Handlingsdelen revideres årlig.

2) Arealdelen er svært konkret. Den fastslår blant annet hvor kommunen vil tillate boligbygging, samt hvilke naturområder som skal vernes. Arealdelen av kommuneplana inneholder et plankart, med utfyllende bestemmelser. Disse bestemmelsene brukes spesielt når områder skal planlegges mer i detalj, gjennom en reguleringsplan. Arealdelen er juridisk bindende i fire år fram i tid.

 

Kommunedelplaner

Tidvis benyttes planformen kommunedelplan. Det er en plan for bestemte områder. Kommunedelplan brukes typisk for geografiske områder med stort press knyttet til utvikling. Da ønsker kommunen ofte mer konkrete føringer for arealbruken. Kommunedelplana har også et plankart, bestemmelser og en planbeskrivelse.

Kommunedelplaner kan også omhandle andre bestemte tema, som ikke har med arealbruk å gjøre.

Kartvedlegg til gamle Åfjord kommunes kommuneplan 2019-2030:


Kommunedelplan gamle Åfjord kommune, sentrum 2014-2025: Plandokument (PDF, 11 MB) og plankart (PDF, 7 MB)
 

Du kan se planstatus for eiendommen din i vår digitale kartløsning. Velg din kommune i menyen til venstre. Velg deretter kommuneplan i samme meny, og skriv inn adressen. Da ser du hvilken plan som gjelder på tomta di.

Her finner du veiledning til hvordan man benytter kartløsningen

Kontakt

Per Johansen
Rådmann
E-post
Mobil 908 64 799
Kjell Vingen
Arealplanlegger
E-post
Mobil 906 90 335