Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Priser SFO / barnehage

Satsene er vedtatt av kommunestyret. Prisene gjelder fra 1. januar 2019.

SFO:

Opphold til og med sju timer: 52 kroner per time

Opphold over sju timer, og til og med 13 timer per uke: 1 685 kroner per måned

Opphold over 13 timer per uke: 2 015 kroner per måned

Ekstra dager betales med 240 kroner (inklusiv mat) per dag.


Søskenmoderasjon:

 • 30 prosent moderasjon for barn nummer to. 
   
 • 50 prosent moderasjon fra og med det tredje barnet.


Barnehage:

Foreldre skal ikke betale mer enn nasjonal makspris for en plass i barnehage. Prisene i Åfjord for 2019 er de samme som i 2018. Vi ligger derfor under nasjonal makspris. En plass i barnehage koster 2 910 kroner. Satsene for opphold beregnes i forhold til dette.

Priser barnehage 2019
Dager i uka   Opphold, månedspris    Mat/kost, månedspris
         2           1 165,-            140,-
         3           1 745,-            200,-
         4           2 330,-            280,-
         5           2 910,-            350,-

 

Pris for ekstra dag med mat / kost er 250 kroner per dag.

Søskenmoderasjon

 • 30 prosent for barn nummer to. 
   
 • 50 prosent fra og med det tredje barnet.


Redusert foreldrebetaling for barnehage

Trykk her for å søke om redusert foreldrebetaling, samt 20 timer gratis oppholdstid

NB: Søknadsskjemaet gjelder samlet for begge ordningene om redusert foreldrebetaling. Kommunen vil beregne hva som er korrekt redusert foreldrebetaling, ut fra opplysningene i søknaden.

Frist for å søke er 10. juni, hvis søknaden skal behandles før nytt barnehageår. Vi tar samtidig imot søknader gjennom året. Disse søknadene behandles fortløpende, med virkning fra påfølgende måned.

Om ordningen

Foreldrebetalingen i barnehage skal ikke utgjøre mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Øvre inntektsgrense for denne ordningen er 533 500 kroner. Er inntektene(e) under denne summen, kan man søke om redusert foreldrebetaling.

Familier med lav inntekt har også rett på 20 timer gratis barnehage. Per i dag gjelder dette barn mellom tre og fem år. Øvre inntektsgrense for denne ordningen 533 500 kroner. Er samlet inntekt under denne summen, kan man søke om 20 timer gratis barnehage.

Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår av gangen. Dersom det skjer vesentlig og varig endring i familiens inntekt i løpet av året, kan foreldrene søke på nytt for å få endret vedtaket.

Mulighet for 20 timer gratis barnehage

Har husholdningen en årsinntekt lavere enn 533 500 kroner? Da kan man søke om 20 timer gratis barnehageplass i uka, for barn på fire og fem år.

Ordninga i praksis:

 • Gjelder for barn mellom tre og fem år. Husholdningens inntekt må være lavere enn 533 500 kroner i året. Ordninga gjelder også barn med utsatt skolestart.
   
 • Husholdninger defineres som enslige forsørgere, ektefeller, registrerte partnere og samboere. Siste års selvangivelse brukes som dokumentasjon av inntekt. Manglende selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan kompenseres med annen dokumentasjon. Det kan være lønnsslipp eller lignende.
   
 • Vedtaket gjelder for ett år. Etter ett år må det søkes på nytt. Da trengs ny dokumentasjon.
   
 • Gi beskjed til kommunen dersom husholdningen får endret sin økonomiske situasjon. Det samme gjelder sivile status.

Søk her om redusert foreldrebetaling, samt 20 timer gratis oppholdstid.

Fant du det du lette etter?