Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kart over områder avsatt til boligbygging

Kartet nedenfor viser hvor det kan bygges boliger i kommunen. Områdene er regulert til boligformål i reguleringsplanene, kommunedelplanene og kommuneplanen.

KART: Her finner du kart over områder avsatt til bygging av boliger (PDF, 2 MB) (du kan zoome i kartet).

Det er politikerne som vedtar hva områdene i kommunen kan brukes til. Det skjer ved å tenke helhetlig. En del områder avsettes til boligbygging. Det er mulig å søke om dispensasjon fra arealplanen, hvis man ønsker å bygge i andre områder. I lenkene til høyre kan du lese mer om kommuneplan og arealplaner / reguleringsplaner.

Om kartet

Kartet ovenfor gir en grov oversikt over områder avsatt til boligbygging. For å se detaljer i de ulike planene, må du gå inn på kommunens kartløsning. Den finner du i lenken rett til venstre, eller til høyre på siden. I kartet kan du zoome inn på hvert aktuelle område. Velg deretter arealplaner.
 
Kommunedelplanene og kommuneplanen er overordnede planer. Der er avgrensningene grovere enn i de mindre reguleringsplanene. Det er derfor ikke alltid helt samsvar mellom områdene i kommuneplanene og reguleringsplanene. Det er også områder som er regulert til boligformål i kommuneplanene. Som senere er regulert til andre formål gjennom reguleringsplan-prosessen. Dette er ikke synlig i oversiktskartet. Kartet gir derfor kun en grov oversikt.
 
Kommuneplanene skal for øvrig revideres i løpet av kort tid.

Kontakt

Trude Iversen Hårstad
Fagleder Kart, oppmåling, plan- og byggesak
72 53 23 51
Fant du det du lette etter?