Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Ansattoversikt


Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Beredskap kveld/natt/helg/helligdag 902 87 037
417 02 460 E-post

Bo- og oppfølgingstjenesten

Ansatte i avdelingen Bo- og oppfølgingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Bo og oppfølging 977 59 120 E-post

Demensomsorg / Hukommelsesteam

Ansatte i avdelingen Demensomsorg / Hukommelsesteam
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut, kommunal 977 71 140 E-post
72 53 44 95 E-post
72 53 01 10
Enhetsleder, institusjonstjenesten 984 69 361 E-post

Folkehelse / Helseveiledning

Ansatte i avdelingen Folkehelse / Helseveiledning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 53 01 07 977 71 071
Folkehelsekoordinator 984 12 132 E-post

Fosen brann- og redningstjeneste

Ansatte i avdelingen Fosen brann- og redningstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 40 00 E-post
Brannsjef, FBRT 918 42 546 E-post
Feier 404 06 128

Fosen Lønn (telefontid er klokken 13.00-15.30)

Ansatte i avdelingen Fosen Lønn (telefontid er klokken 13.00-15.30)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder / Ørland kommune 909 47 795 E-post
Konsulent / Indre Fosen kommune 908 17 096 E-post
Konsulent / Ørland kommune 908 17 319 E-post
Konsulent, Indre Fosen kommune 909 85 243 E-post
Sekretær 909 78 038 E-post
Konsulent / Åfjord kommune + Osen kommune 909 88 704 E-post

Helse og velferd, administrasjon

Ansatte i avdelingen Helse og velferd, administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorsjef, Helse og velferd 402 20 169 E-post
Enhetsleder Bo og oppfølging 977 59 120 E-post
Konsulent, Helse og velferd 904 10 751 E-post
Enhetsleder Helse og familie 992 51 108 E-post
konsulent, Helse og velferd 476 21 092 E-post
Enhetsleder, Forvaltningsenheten, Helse og velferd 411 23 361 E-post
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan 918 43 774 E-post
Enhetsleder, institusjonstjenesten 984 69 361 E-post
Enhetsleder Hjemmetjenester 902 08 901 E-post

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 62 200
Helsesykepleier, avd. Roan 482 04 480 E-post
Helsesykepleier, avd. Åfjord 904 75 537 E-post
480 61 100
Enhetsleder Helse og familie 992 51 108 E-post
Helsesykepleier, avd. Åfjord 901 45 861 E-post
Jordmor / Ledende helsesykepleier 917 47 218 E-post
Helsesykepleier, avd. Åfjord 974 85 090 E-post
Helsesykepleier, avd. Roan 411 45 004 E-post

Hjemmetjenester / omsorgsboliger

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenester / omsorgsboliger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
951 56 018
411 23 367
911 11 145
Fagsykepleier, hjemmesykepleie 906 62 065 E-post
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan 918 43 774 E-post
helsefagarbeider 992 75 165 E-post
Fagsykepleier, Pleie og omsorg, Roan 904 71 269 E-post
Enhetsleder Hjemmetjenester 902 08 901 E-post

Kommunal eiendom og beredskap

Ansatte i avdelingen Kommunal eiendom og beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator Roan, Landbruk og tekniske tjenester 913 85 105 E-post
Eiendoms- og beredskapssjef 909 45 914 E-post
Arbeidsformann, vaktmester-team 970 68 340 E-post
Vaktmester, Helsesenter 913 92 720 E-post

Kultur, idrett og frivillighet

Ansatte i avdelingen Kultur, idrett og frivillighet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bademester 992 72 855 E-post
Sektorsjef, Kultur, idrett og frivillighet 901 09 289 E-post
Leder Fritidsklubben + politisk representant til ungdomsrådet 926 29 904 E-post
Kultur- og idrettskonsulent 986 35 275 E-post
Leder Frivilligsentralen 72 53 17 20 E-post
Rektor, Åfjord kulturskole 926 21 468 E-post
Foreldrekontakt 941 99 260 E-post
Arkivansvarlig, kultur og turisme 918 50 795 E-post

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder, Landbruk 911 90 840 E-post
Rådgiver landbruk 994 79 767 E-post
Rådgiver, Landbruk 905 38 775 E-post
Rådgiver, Landbruk 906 36 163 E-post

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33

Oppvekst, administrasjon og annet

Ansatte i avdelingen Oppvekst, administrasjon og annet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ICDP-koordinator 997 92 243 E-post
Utviklingsveieleder for oppvekst og utdanning, Fosenregionen 419 36 246 E-post
975 69 520 E-post
Utviklingsveileder, skole 995 98 469 E-post
Sektorsjef, Oppvekst 900 85 797 E-post
Leder, Voksenopplæringen 917 60 224 E-post

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 975 82 737 E-post

  

Ordfører 906 80 747 E-post
Vibeke Stjern

Personal og utvikling (tidligere Servicetorget)

Ansatte i avdelingen Personal og utvikling (tidligere Servicetorget)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 00 00 E-post
informasjonsmedarbeider 402 01 314 E-post
Fagleder, Personal og utvikling 415 40 794 E-post
IT-rådgiver 915 54 409 E-post
Kundebehandler 468 51 158 E-post
Lærling 932 02 705 E-post
Arkivansvarlig 482 53 650 E-post
Politisk sekretær / saksbehandler 416 74 798 E-post
Personalsjef 407 30 707 E-post
sekretær 911 80 204 E-post
Rådgiver, Personal og utvikling 951 97 276 E-post
Konsulent, vikar 482 11 114 E-post
Konsulent 986 64 237 E-post
IKT-konsulent 959 01 075 E-post
907 43 530 E-post

Plan, kart, byggesak og oppmåling

Ansatte i avdelingen Plan, kart, byggesak og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 479 00 303 E-post
Fagleder Kart, oppmåling, plan- og byggesak 480 55 767 E-post
Rådgiver, Plan og byggesak 950 11 129 E-post
Oppmålingsingeniør 911 39 558 E-post
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 911 63 797 E-post
Oppmåling og VVAR 907 05 737 E-post
Arealplanlegger 906 90 335 E-post

Pleie og omsorg, Roan

Ansatte i avdelingen Pleie og omsorg, Roan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
951 56 018
411 23 367
Livsgledekonsulent / fagutviklingssykepleier 902 58 686 E-post
Konsulent, Helse og velferd 904 10 751 E-post
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan 918 43 774 E-post
Fagsykepleier, Pleie og omsorg, Roan 904 71 269 E-post

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Ansatte i avdelingen PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 56 270 E-post
Ped.psyk. rådgiver 72 51 00 00 415 78 680 E-post
Logoped 72 51 00 00 416 90 895 E-post
Leder PPT 72 51 00 00 901 67 420 E-post

Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 82 34 70
72 82 34 50
Spesialsykepleier, Familieterapi og relasjonelt arbeid 902 78 050 E-post
Spesialvernepleier, psykisk helsearbeid og kognitiv terapi (avd. Årnes) 480 53 155
Spesialmiljøterapeut, psykisk helsearbeid (avd. Årnes) 478 34 311
900 11 380 E-post
979 69 620
Spesialsykepleier, psykososialt arbeid med barn og unge (avd. Årnes) 977 60 642 E-post
Kommunepsykolog, Fosen IKS E-post
Spesialsykepleier med videreutdanning innen psykisk helse og rus (avd. Roan) 414 60 230 E-post

Rehabilitering

Ansatte i avdelingen Rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 53 01 07 977 71 071
Privat fysioterapi 72 53 41 10
Ergoterapeut, kommunal 977 71 140 E-post
Fosen Kiropraktorklinikk 72 90 90 20
Fysioterapeut 906 42 394 E-post
Fysioterapeut 902 50 170 E-post
Fysioterapeut, Helsesenter 479 07 394 E-post
Kommunal fysioterapeut, ambulerende 977 71 071 E-post
Ergoterapeut 481 59 557 E-post

Rådmannen

Ansatte i avdelingen Rådmannen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 908 64 799 E-post

Sentraladministrasjon / sektorsjefer / annen stab

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjon / sektorsjefer / annen stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester 970 68 330 E-post
Controller 907 26 340 E-post
Sektorsjef, Kultur, idrett og frivillighet 901 09 289 E-post
Sektorsjef, Helse og velferd 402 20 169 E-post
Økonomirådgiver E-post
Rådgiver Miljø og bærekraft 476 72 137 E-post
Rådmann 908 64 799 E-post
Personalsjef 407 30 707 E-post
Økonomirådgiver 419 18 343 E-post
Sektorsjef, Oppvekst 900 85 797 E-post
Økonomisjef 908 56 216 E-post
Rådgiver, Personal og utvikling 951 97 276 E-post

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag

Ansatte i avdelingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder USHT 990 24 034 E-post
Konstituert fagleder, USHT 920 68 278 E-post

Vei, vann, avløp og renovasjon

Ansatte i avdelingen Vei, vann, avløp og renovasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 85 90 E-post
Arbeidsformann, Vei, vann og avløp 489 92 479 E-post
Fagleder, Landbruk 911 90 840 E-post
Fagleder Vei, vann, avløp og renovasjon 907 64 915 E-post
Oppmåling og VVAR 907 05 737 E-post

Voksenopplæring og flyktningtjeneste

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring og flyktningtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver / flyktningekonsulent 902 60 437 E-post
Leder, Voksenopplæringen 917 60 224 E-post

Åfjord Utvikling

Ansatte i avdelingen Åfjord Utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder 410 82 097 E-post
Prosjektleder, Åfjord Utvikling 918 59 953 E-post
Daglig leder, Åfjord Utvikling 920 12 710 E-post