Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Andre

Ansatte i avdelingen Andre
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører Roan kommune 72 51 00 06 975 82 737 E-post
Einar Eian
Konstituert rådmann, Roan kommune 72 51 00 30 E-post
IT-rådgiver 72 53 23 34 E-post
Varaordfører 901 76 570 E-post
Prosjektleder, Åfjord Utvikling 918 59 953 E-post
Prosjektkoordinator Havbruk, Åfjord Utvikling 917 77 551 E-post
Daglig leder, Åfjord Utvikling 920 12 710 E-post

Fosen Lønn

Ansatte i avdelingen Fosen Lønn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder/ Bjugn og Åfjord kommune 909 47 795 E-post
Konsulent / Indre Fosen kommune 72 53 23 31 908 17 096 E-post
Lønnsmedarbeider 72 53 23 82 E-post
Konsulent / Ørland kommune 908 17 319 E-post
Konsulent 909 85 243 E-post
Lønnsmedarbeider 909 78 038 E-post
Konsulent / Osen, Roan og Åfjord kommuner 909 88 704 E-post

Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 82 34 70
72 82 34 50
480 62 200
116117
Fagleder USHT 990 24 034 E-post
May-Britt Næss Strand
113
72 53 12 10
73 85 29 50 E-post
Gruppeleder Bo- og oppfølgingstjenesten 72 53 01 95 482 29 262 E-post
Ergoterapeut, kommunal 72 53 01 04 E-post
Karin Dokset
Miljøterapeut 72 53 02 87 902 78 050 E-post
Miljøterapeut 72 53 02 98 480 53 155
Kjøkkensjef 72 53 01 26 E-post
Privat fysioterapi 72 53 41 10
72 53 41 10
Sykepleier 72 53 01 10 E-post
Bjørg Kristin Hansen
Fosen Kiropraktorklinikk 72 90 90 20
72 53 01 54
72 53 01 50
72 53 01 60
72 53 01 63
72 53 01 58
Helsesykepleier 72 53 02 94 973 14 676 E-post
Fysioterapeut, folkehelsekoordinator 72 53 01 88 906 42 394 E-post
480 61 100
Sykepleier/gruppeleder, legekontor 72 53 02 00 992 51 108 E-post
72 53 02 17
72 53 02 00
Flyktningekonsulent 990 48 633 E-post
Helsesykepleier 72 53 02 95 960 19 161 E-post
Jordmor / Ledende helsesykepleier 72 53 02 96 E-post
Vaktmester, Helsesenter 913 92 720 E-post
55 55 33 33
900 11 380 E-post
979 69 620
Sektorsjef, Helse og velferd 917 71 955 E-post
Laila Refsnes
Helsesøster, psykisk helsearbeid for barn og unge 72 53 02 89 977 60 642 E-post
Virksomhetsleder Pleie og omsorg + Helse og familie 72 53 23 28 402 20 169 E-post
Sissel Rånes Braseth
Spesialsykepleier 72 53 02 94 478 34 311 E-post

Spesialsykepleier med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Utviklingsmedarbeider 924 46 405 E-post
Gunn Steinsheim
72 53 02 16
Kommunal fysioterapeut, ambulerende 72 53 01 07 E-post
Vegard Strøm
Fysioterapeut, Helsesenter 72 53 01 05 906 42 394 E-post
Linda Strøm Nilssen
74 17 69 99
72 53 44 95
73 89 90 90
Konstituert fagleder, institusjonstjenesten 72 53 01 54 E-post
Miljøarbeider 912 75 748
72 53 01 07 977 71 071
Fagleder Hjemmebaserte tjenester 72 53 01 47 902 08 901 E-post
Gunnveig Årbogen Ugedal

Landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester 970 68 330 E-post
Lars Helge  Kolmannskog
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 72 53 23 83 E-post
Erlend Aune
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 72 53 23 49 E-post
Sverre Fjellheim
Eiendoms- og beredskapssjef 72 53 23 46 E-post
Hilde Haugdahl Humstad
Fagleder, Landbruk 72 53 23 44 E-post
Per Ove Hårstad
Fagleder Kart, oppmåling, plan- og byggesak 72 53 23 51 E-post
Oppmålingsingeniør 72 53 23 55 911 39 558 E-post
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 72 53 23 54 E-post
Arbeidsformann, vaktmester-team 970 68 340 E-post
72 51 40 00 E-post
73 85 85 90 E-post
Feier 907 80 776
Fagleder Vei, vann, avløp og renovasjon 72 53 23 56 E-post
Magne Silseth
Rådgiver, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 45 E-post
Rådgiver, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 47 E-post
Vemund Stjern
Brannsjef, FBRT 911 03 189 E-post
Arealplanlegger 72 53 23 27 E-post
72 53 02 43

Oppvekst / Opplæring

Ansatte i avdelingen Oppvekst / Opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 49 026
72 53 24 20 E-post
Ped.psyk. rådgiver 72 53 02 82 415 78 680 E-post
Styrer barnehage, Stokksund oppvekstsenter 971 05 727 E-post
918 76 864
72 53 16 90 E-post
72 53 11 95 E-post
72 53 08 25 950 08 970
ICDP-koordinator 997 92 243 E-post
Rektor og styrer, Stokksund oppvekstsenter 72 53 08 05 976 70 761 E-post
Styrer, Maribo barnehage 936 97 447 E-post
Inspektør, Stokksund oppvekstsenter 72 53 08 00 952 20 363 E-post
926 29 904 E-post
Konsulent, Oppvekst 72 53 23 62 902 24 896 E-post
948 57 303
Dataansvarlig, Åset skole 72 53 24 72 E-post
Virksomhetsleder barnehage 917 41 948 E-post
Inspektør barnetrinn, Åset skole 481 98 770 E-post
Logoped 72 53 02 85 416 90 895 E-post
Sektorsjef, Oppvekst 900 85 797 E-post
Reidun Momyr
Rektor, Åset skole 72 53 24 25 959 32 567 E-post
72 53 08 00 E-post
Leder PPT 72 53 02 92 901 67 420 E-post
Leder, Voksenopplæringen 917 60 224 E-post
Astrid Mathilde Petterson
Konsulent, Oppvekst 72 53 24 20 E-post
Inspektør ungdomstrinn, Åset skole 979 78 086 E-post
Ped.psyk. rådgiver 72 53 02 83 452 22 657 E-post
Styrer, By barnehage 917 09 054 E-post

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 72 53 23 04 906 80 747 E-post
Vibeke Stjern

Sentraladministrasjon / sektorsjefer

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjon / sektorsjefer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester 970 68 330 E-post
Lars Helge  Kolmannskog
Controller 907 26 340 E-post
Rådmann 908 64 799 E-post
Per Johansen
Controller 908 56 216 E-post
Økonomisjef 419 18 343 E-post
Sektorsjef, Oppvekst 900 85 797 E-post
Reidun Momyr
Personalsjef 951 97 276 E-post
Sektorsjef, Helse og velferd 917 71 955 E-post
Laila Refsnes

Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Informasjonsmedarbeider 402 01 314 E-post
Leder, Servicetorget 415 40 794 E-post
Arkivansvarlig, Servicetorget / Personvernombud 72 53 23 08 482 53 650 E-post
Sekretær, servicetorget 416 74 798 E-post
911 80 204 E-post
Sekretær, servicetorget 482 11 423 E-post
72 53 23 00 E-post