Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører Roan kommune 72 51 00 06 975 82 737 E-post
Einar Eian
Rådmann, Roan kommune 72 51 00 01 952 63 394 E-post
Roy-Bjarne Hemmingsen
Prosjektkoordinator, Åfjord Utvikling 984 60 238 E-post
E-post
Varaordfører 901 76 570 E-post
Prosjektkoordinator Havbruk, Åfjord Utvikling 917 77 551 E-post
Daglig leder, Åfjord Utvikling 920 12 710 E-post

Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
113
116117
KiroNord Kiropraktisk Klinik 405 14 062
72 53 12 10
73 85 29 50 E-post
Gruppeleder 72 53 10 70
Ergoterapeut, kommunal 72 53 01 04 E-post
Karin Dokset
Miljøterapeut 72 53 02 85 902 78 050 E-post
480 62 200
Miljøterapeut 480 53 155
Kjøkkensjef 72 53 01 26 E-post
Privat fysioterapi 72 53 41 10
72 53 41 10
Sykepleier 72 53 01 10 E-post
Bjørg Kristin Hansen
72 53 01 00
Helsesøster 72 53 02 94 E-post
480 62 200
Sykepleier/gruppeleder, legekontor 72 53 02 00 992 51 108 E-post
72 53 02 17
72 53 02 00
Flyktningekonsulent 990 48 633 E-post
Jordmor / Ledende helsesøster 72 53 02 96 E-post
Flyktningekonsulent 930 16 000
55 55 33 33
Kreftkoordinator 948 36 802
Merike Pallas
900 11 380 E-post
979 69 620
Sektorsjef, Helse og velferd 72 53 23 17 917 71 955 E-post
Laila Refsnes
Helsesøster, psykisk helsearbeid for barn og unge 72 53 02 89 977 60 642 E-post
Avdelingsleder Helse og familie 72 53 23 28 402 20 169 E-post
Sissel Rånes Braseth
Spesialsykepleier 478 34 311 E-post

Spesialsykepleier med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Fagleder USHT 924 46 405 E-post
Gunn Steinsheim
Vaktmester, Helsesenter 909 88 030 E-post
72 53 02 16
Kommunal fysioterapeut, ambulerende 72 53 01 07 E-post
Vegard Strøm
Fysioterapeut, Helsesenter 72 53 01 05 906 42 394 E-post
Linda Strøm Nilssen
Helsesøster 72 53 02 95 974 85 090 E-post
72 53 11 87
72 53 44 95
Fagleder Institusjonstjeneste 72 53 01 32 988 49 481 E-post
Barbro Ugedal
73 89 90 90
Miljøarbeider 912 75 748
72 53 01 07 977 71 071
Fagleder Hjemmebaserte tjenester 72 53 01 47 902 08 901 E-post
Gunnveig Årbogen Ugedal

Landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 13 E-post
Lars Helge  Kolmannskog
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 72 53 23 83 E-post
Erlend Aune
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 72 53 23 54 E-post
Viktor Blomlie
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak 72 53 23 49 E-post
Sverre Fjellheim
Eiendoms-, brann- og beredskapssjef 72 53 23 46 E-post
Hilde Haugdahl Humstad
Fagleder, Landbruk 72 53 23 44 E-post
Per Ove Hårstad
Fagleder Kart, oppmåling, plan- og byggesak 72 53 23 51 E-post
Oppmålingsingeniør 72 53 23 55 911 39 558 E-post
72 51 40 00 E-post
73 85 85 90 E-post
Feier 952 37 712
Fagleder Vei, vann, avløp og renovasjon 72 53 23 56 E-post
Magne Silseth
Rådgiver, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 45 E-post
Rådgiver, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 47 E-post
Vemund Stjern
Brannsjef, FBRT 911 03 189 E-post
Arealplanlegger 72 53 23 27 E-post
72 53 02 43

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 72 53 23 04 906 80 747 E-post
Vibeke Stjern

Sentraladministrasjon / sektorsjefer

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjon / sektorsjefer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester 72 53 23 13 E-post
Lars Helge  Kolmannskog
Medarbeider, økonomi 72 53 23 12 E-post
Rådmann 72 53 23 20 908 64 799 E-post
Per Johansen
Økonomisjef 72 53 23 18 E-post
Sektorsjef, Oppvekst 72 53 23 15 E-post
Reidun Momyr
Personalsjef 72 53 23 14 E-post
Sektorsjef, Helse og velferd 72 53 23 17 917 71 955 E-post
Laila Refsnes
Fant du det du lette etter?