Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Veiledning - Avansert kart

Nedenfor får du tips til hvordan det avanserte kartet kan brukes. Veiledningen vil oppdateres med nytt kommunevåpen.

Avansert kart har både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk). Visningen er avhengig av målestokk. Slik at nytt innhold dukker opp etter hvert som du navigerer innover i kartet. Noe av innholdet er også aktivt: Du kan få mer informasjon ved å peke eller klikke på objekter.

Slik velger du utsnitt/detaljert område

Når kartet er lastet opp, er det flere muligheter for å finne informajon:

1. Detaljerte områder i kartet kan du finne ved å bruke zoom-verktøyet. Det ligger i verktøylinja øverst i kartvinduet (innfelt i rødt nedenfor). Skal du flytte på kartet, velger du hånd-symbolet. Det er tre plasser til høyre for det innfelte zoom-verktøyet nedenfor.

Kartbilde 22

 2. Du kan også finne kartutsnitt ved å fylle ut informasjon i søkefanen. Den er avbildet nedenfor (NB! Velg Åfjord som søkeområde). Etter å ha fylt ut informasjonen, trykker du på søkeknappen. Den er innfelt i rødt nedenfor. MERK: Fyller du inn veiadresse, må den være korrekt skrevet. Blant annet skilles det mellom "veien" og "vegen" når du søker.

Kartbilde 33

 

 

 

 

 

 

 

Finn planinformasjon

Når du har fått fram området som du vil vite mer om, kan du bytte karttype for å få fram ulik informasjon (se bilde nedenfor). Følgende muligheter finnes for planinformasjon:

Kommuneplan - kommunestyrets plan for hvordan arealene i kommunen skal benyttes.

Reguleringsplan – reguleringsplaner som gjelder i området. Påskrifter (tekst fra planen) vises i målestokk 1:3000 og større.

Kartbilde 44

 

 

 

 

 

 

Tegnforklaring / utvalg, kartinnhold

Trenger du forklaring på symboler og farger i kartutsnittet, får du hjelp under fanen Tegnforklaring. Du har også mulighet til å påvirke utvalget av data på skjermen. Da endrer du avkryssing under den samme fanen (se nedenfor).

Kartbilde 55

 

 

 

 

 

 

 

Planinformasjon – planID, plannavn og reguleringsformål

Hold musepekeren over stedet/objektet du ønsker å vite mer om. Det vil aktivere en informasjonsboks. Vær tålmodig. Det kan ta litt tid før systemet svarer.

For eksempel:

Kartbilde 6

Kartbilde 7