Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Historien om Åfjord

Nedenfor kan du lese litt om lokalhistorien til kommunen vår.

Starten

I 1836 vedtok Stortinget formannskapsloven. Det viktigste med den var innføringen av lokalt selvstyre. I 1837 ble landet delt inn i amtskommuner og kommuner. Kommunene var i de fleste tilfellene identiske med prestegjeldene. På Fosen fikk vi fire kommuner: Stadsbygd, Ørland, Åfjord og Bjørnør.

Roan

Klikk for stort bildeRoan prestegårdI 1837 ble Bjørnør prestegjeld én kommune. Den bestod av kirkesognene Stoksund, Roan og Osen.

Det første kommunevalget ble holdt 19. juni 1837. Roan prestegård ble møtested i den nye kommunen. Første ordfører ble Tarald Eide fra Bessaker.

I 1892 ble Bjørnør kommune delt i tre herreder: Osen, Roan og Stoksund.

De tre herredene fikk hver sin politiske ledelse og administrasjon. Men de beholdt felles prest og lensmann.

Etter reformen i 1964 forble Roan og Osen egne kommuner, i hovedsak på grunn av manglende veinett. Stoksund herred hadde fått veiforbindelse. Det var hovedgrunnen til at Stoksund og Åfjord herreder ble slått sammen til Åfjord kommune.

"Gamle Åfjord"

Klikk for stort bildeØyan gårdI 1837 ble datidens Åfjord kommune opprettet. Kommunen omfattet det samme området som Åfjord prestegjeld, med Jøssund og Åfjord kirkesogn.

Det første kommunestyremøtet ble holdt på Øyan ved Selnes, som var hovedgård i Åfjordsgodset. Godseier Thore Petter Berg ble den første ordføreren. 

I 1896 ble storkommunen delt i Jøssund og Å herreder. De to herredene beholdt felles lensmann og prest. I 1935 ble navnet på Å herred endret til Åfjord herred.

I 1964 ble Jøssund en del av Bjugn kommune. Stoksund og Åfjord dannet ny kommune.

I 1967 ble Jøssund overført til prest og lensmann i den nye Bjugn kommune. Stoksund ble en del av Åfjord prestegjeld og lensmannsdistrikt.

Ny reform

I 2020 ble Roan kommune slått sammen med tidligere Åfjord kommune. Den nye kommunen tok navnet til Åfjord og kommunevåpenet til Roan kommune.

Kilde: Helge Bueng. Foto: Gamle Roan / Fotografene Brevold