Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Åfjord Utvikling

Åfjord Utvikling er kommunens utviklingsselskap. Det eies av Åfjord kommune (51 prosent) og lokalt næringsliv (49 prosent).

Daglig leder i Åfjord Utvikling er Stian Nilsen. Han overtok etter Rolf Øia.

Adresse

Åfjord Utvikling AS
c/o Parken Coworkz, Joakim Brevolds Allé 4
7170 Åfjord
e-post: post@afjordutvikling.no

Om selskapet

Åfjord Utvikling AS er førstelinje for næringsutvikling for Åfjord kommune og dets næringsliv. Gjennom samarbeid med næringslivet gjennomfører selskapet utviklingsprosjekter innen utvalgte strategiske områder. Prosjektene skal styrke næringsliv og samfunn, samt gjøre det attraktiv å bo, besøke og drive næring i Åfjord.

Åfjord Utvikling bistår både enmannsselskap og bedrifter med mange ansatte. Selskapet jobber offensivt mot nye bedriftsetableringer, og ivaretar henvendelser fra bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen.

Kjernekompetansen er prosjekt- og prosessledelse, strategiprosesser, diverse rådgivningstjenester, gründer/etablerer veiledning, digital synlighet og markedsføring, finansieringsløsninger og ikke minst samfunnsutvikling. Åfjord Utvikling gjennomfører ikke alle prosjekt og oppgaver utelukkende gjennom egne ressurser, men også via nettverk og samarbeidspartnere sørger selskapet for å få tilført prosjekter og kommunens næringsliv nødvendig spisskompetanse innen ulike fagfelt.

Tjenestene finansieres gjennom bidrag fra Åfjord kommune, offentlig innovasjonsstøttede prosjekt og betalte tjenester/egenandel fra næringsliv.

Lenke til hjemmesiden finner du her

Styret i Åfjord Utvikling består av:

Siri Stjern-Strøm (styreleder)
Per Johansen
Roger Færestrand
Alf Jostein Skjærvik
Knut Sundet
Tone Bårdli

Kontakt

Stian Nilsen
Daglig leder, Åfjord Utvikling
E-post
Mobil 91 85 99 53
Karoline Larsen
Prosjektleder Åfjord Utvikling
E-post
Mobil 41 08 20 97
Kaja Hovde Bye
Prosjektleder, Åfjord Utvikling
E-post
Mobil 92 06 82 78