Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Vil legge til rette for 2-3 nye tomter på Myrahaugen

Varsler reguleringsendring av Myrahaugen boligfelt. Frist for merknader er 9. juli 2021.

Plan-ID er 2011-003.

Den vedtatte reguleringsplanen har lav utnyttelsesgrad, med store boligtomter på 1,5 – 2,5 dekar. Åfjord kommune ønsker å fortette boligfeltet med 2-3 tomter innenfor planområdet, uten at kvalitetene ved boligfeltet skal forringes. En slik endring vil trolig gi tomtestørrelser på rundt 1,2 – 1,5 dekar.

Lenke

Reguleringsplan Myrahaugen (PDF, 842 kB) (gjeldende plan per i dag)

Merknader

Eventuelle merknader må sendes skriftlig. Send e-post til postmottak@afjord.kommune.no, eller post til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord.

Frist for å gi merknader er 09.07.2021. Eventuelle merknader må være innkommet innen fristen.

Her kan du lese mer om prosessen med reguleringsplan

Oppstarten av reguleringsendringen er gjort i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8.