Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Vil du være frivillig, eller trenger du hjelp i hverdagen?

Alle som trenger hjelp, eller vil bidra til å hjelpe, kan melde seg på til Frivilligsentralen. Kommunen ønsker også kontakt med innbyggere med helsefaglig bakgrunn.

Akkurat nå er det stort engasjement og en flott nasjonal dugnad, for å hjelpe hverandre i en vanskelig tid.

Kommunen har etablert et tett samarbeid med Åfjord Røde Kors og frivilligsentralene. De koordinerer behov for frivillig hjelp, i den spesielle situasjonen vi alle er en del av.
 

Trenger du hjelp?  

Registrer deg på afjord.frivilligsentral.no, eller ring telefon 906 83 556. Bor du i norddelen av kommunen, kan du registrere deg på roan.frivilligsentral.no.

Ønsker du å hjelpe?

Vil du bidra som frivillig? I norddelen av kommunen kan man registrere seg på roan.frivilligsentral.no. Andre kan registrere seg på afjord frivilligsentral.no, eller via telefon 906 83 556. 

Det er viktig at alle som utfører frivillig innsats har noen regler å forholde seg til.

Dette er rammene som er satt for frivillig innsats:

 • Ingen frivillige skal gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering / hjemmekarantene.
 • Frivillige har taushetsplikt.
 • Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd. Spørsmål skal rettes til fastlege/legevakt/ eller kontaktperson i helsetjenesten.
 • Alle personer i risikogrupper har et selvstendig ansvar for å vurdere hvorvidt de bør bistå i aktiviteten.
 • Frivillige har forsikringsordninger gjennom sin organisasjon. Hvis du som frivillig ikke tilhører en organisasjon, ta kontakt med helsetjenesten i kommunen.
 • Det kreves ikke medlemskap i den frivillige organisasjonen for å bistå med skisserte oppgaver. Men frivillige må registrere seg hos frivilligsentralene.
 • Det kreves ikke politiattest for å delta i aktivitetene som beskrevet i disse retningslinjene.
 • Avklare i forkant av aktiviteten hvordan utgifter i forbindelse med oppdraget skal håndteres, for eksempel ved bruk av egen bil. Dette må du få registrert hos frivilligsentralene, som fører regnskap og får refusjon i etterkant.

  Oppgaver som ikke skal utføres av frivillige:
 • Å kaste søppel, annet avfall, pant og esker. Dersom noen har problemer med søppel/avfallshåndtering, skal frivillige formidle dette til kommunen.
 • Frivillige skal ikke motta penger eller ta imot retur av noe slag.
 • Alle skal rapportere om avvik eller hendelser til egen hovedkontakt i egen organisasjon/frivilligsentralene, som tar dette videre til kommunen.
 • Ved eksponering av smitte: Meld fra til din kontaktperson og kontakt fastlege, for å avtale videre oppfølging.

  INSTRUKS FOR FRIVILLIGE I ÅFJORD RØDE KORS OG ÅFJORD FRIVILLIGSENTRAL (Koronahjelpen)

Les mer om korona-situasjonen på info-sidene våre