Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Vi søker etter besøkshjem - noe for din familie?

Bo- og oppfølgingstjenesten har behov for besøkshjem. Det innebærer å ta imot barn eller ungdom en eller flere helger i måneden.

Dette er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem, men være en ekstra ressurs for barnet og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Formålet er at du med din familie og ditt hjem tilbyr et avbrekk for et barn eller ungdom fra en familie som er i en krevende livssituasjon.

Vi ønsker familier med trygge, stabile og tålmodige voksne som har tid til å være til stede for barnet eller ungdommen. Vi trenger både familier med og uten andre barn.

Det må tas hensyn til at barnet i oppdraget trenger noe tettere oppfølging og mer oppmerksomhet enn barn og ungdom på samme alder.

Oppgavene du påtar deg krever ikke spesiell utdanning, kompetanse eller utstyr. I tilfeller det er nødvendig vil det bli gitt opplæring.

Oppdraget avlønnes etter satsene i avlasteravtalen.

Kontaktinformasjon står opp til høyre på siden.

Kontakt

Siv Hopstad Haugsnes
Konstituert enhetsleder, Bo og oppfølging
E-post
Nina Øverdal Storvik
Miljøkoordinator
E-post