Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Velkommen til nytt skole- og barnehageår

Mandag 17. august ønsker vi alle barn og ungdom velkommen tilbake til våre skoler. Barnehagene har holdt driften i gang hele sommeren og godt i gang med nytt barnehageår.

På grunn av den nasjonale smittesituasjonen for covid-19 kan vi dessverre ikke starte nytt år på grønt nivå, som betyr normal drift. Vi må forholde oss til gult nivå i smittevernveileder for barnehage og grunnskole – https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/. Dette betyr at SFO, klasser og avdelinger skal være mest for seg selv, men kan samarbeide med en annen gruppe periodevis, se veilederne for nærmere beskrivelse.

 

I Åfjord kommune har vi fortsatt lavt smittetrykk, men vi er i en uavklart periode med tanke på at mange har vært ute på reise og kommer rett tilbake til skole, barnehage og jobb. Derfor ber vi om at alle er ekstra påpasselige med de tre hovedpunktene innen smittevern;

 

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen, skole, SFO og på arbeidsplassen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer, en-meters regelen

 

 

Her kommer litt utfyllende informasjon om fremgangsmåte ved mulig sykdom og testing i forbindelse med covid-19:

 

Smittevernveilederne for barnehager og skoler (Utdanningsdirektoratet.no) har i dag blitt oppdatert med følgende presiseringer: https://www.fhi.no/meldinger/oppdateringer-i-smittevernveileder-for-barnehager-skoler-og-skolefritidsord/

  • Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god hos barn og elever, og at ansatte ikke lenger har symptomer.
  • Noen barn, særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen eller på skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.
  • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.
  • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen eller på skolen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.

 

Fra onsdag 12. august 2020 er det innført nye testkriterier for covid-19. Testkriteriene er endret for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering.

Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg.

Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

Helsetjenesten bør anbefale covid-19-testing for:

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.
  • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

Testing utføres fortsatt ved Åfjord legekontor. Tidspunkt for testing avtales med legekontoret per telefon 725 30 200.

Hvis du får mer alvorlige symptomer på dagtid, kan du ringe legekontoret vårt. De tilbyr også konsultasjoner via video. Hvis du ikke får tak i fastlegen, eller at kontoret er stengt, ring legevakt på telefon 116117.

 

 

Enhetene sender ut mer inngående informasjon om skolestart og barnehagehverdagen.