Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Vedtok reguleringsplan for Stokkøya hytter og parsellhager

Planen ble vedtatt med noen mindre endringer fra det opprinnelige planforslaget. Samtidig ble de deler av detaljregulering for Sundgården II (plan-ID 201202) som overlappes av ny detaljregulering, vedtatt opphevet.

Kommunestyret har 16. juni 2022 vedtatt detaljregulering for Stokkøya hytter og parsellhager. Plan-ID er 202101.

 

Klage på vedtaket

Eventuelle krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen må være framsatt innen tre år fra kunngjøringen. Det samme gjelder krav om innløsning etter plan- og bygningsloven.

Det er mulig å klage på vedtaket. Det må gjøres skriftlig til kommunen. Klagen må være innkommet innen 15. juli 2022. Man kan sende klage på følgende måter:

Lenker

Vedtaket er fattet etter plan- og bygningsloven § 12-11.