Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vedtok planprogram for ny kommuneplan

Dokumentet viser hvordan arbeidet organiseres og er planlagt gjennomført.

Lenke til det vedtatte planprogrammet finner du her (PDF, 573 kB)

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 21. juni 2018. Saksframlegget til saken finner du fra side 279 i denne lenken.

Ti merknader

Planprogrammet viser prosessen for revideringen av en ny kommuneplan. Her kan man blant annet lese hvordan arbeidet er organisert. Og hvem som vil bli invitert til å medvirke. Det faste planutvalget vedtok 22. mars 2018 å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Det kom inn ti merknader.

"Alle planers mor"

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Når det gjelder bruk av areal i Åfjord, er det behov for å avklare formålene til de ulike arealene. Ikke minst i sjøområdene våre. I tillegg skal kommunedelplaner for Lauvøya, Dragseid, Stokksund og Linesøya revideres.

NB: Dette er en forenklet revidering av planen. Det betyr at man først og fremst fokuserer på noen utvalgte tema, selv om prosessen går "som normalt". Behovet for en oppdatering må på noen områder gjøres også før 2020, når det gjelder arealbruk. Noe av dette arbeidet må derfor gjøres i år. Roan kommune har for øvrig ikke dette behovet akkurat nå. Etter 2020 vil man starte en større prosess, med å utarbeide felles kommuneplan for Nye Åfjord. Innspillene fra årets prosess vil tas med i det arbeidet.