Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Vedtok hele reguleringsplanen for Måvika

Planen gjelder tilrettelegging for hyttefelt, småbåtanlegg, fritids- og turistformål med mer.

Kommunestyret vedtok 02.04.20 reguleringsplan for Måvika. Plan-ID er 2019001. Egengodkjenningen av planen gjaldt kun delene som det ikke var reist innsigelse til. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fattet vedtak for hele planen.

 

Endelig vedtak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er siste instans i saks- og klagebehandlingen. Vedtaket er derfor endelig, og kan ikke påklages.

Lenker

Vedtaket er fattet etter plan- og bygningsloven § 12-11, 12-12 og 12-13 andre ledd.