Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vedtok detaljplan for Løvø sørvest

Frist for å klage er 9. mars 2018.

Kommunestyret har 1. februar 2018 egengodkjent sluttbehandlingen. Plan-ID er 201302. Plankartet er sist revidert 6. oktober 2017. Bestemmelser og beskrivelse er revidert 5. oktober 2017. Man har også vedtatt endringene gjort av det faste planutvalget 12. oktober 2017. Der ble tomtene 2.7, 2.8, 2.21 og 2.22 tatt ut av plana.

Eventuelle krav om erstatning for tap må være framsatt innen tre år fra kunngjøringen. Det samme gjelder krav om innløsning etter plan- og bygningsloven.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Trøndelag. Eventuell klage må være skriftlig. Den må i så fall sendes innen 9. mars 2018. Mottaker er Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord (per brev). Eller via e-post til postmottak@afjord.kommune.no.

Lenker:
 

 

Kontakt

Trude Iversen Hårstad
Fagleder Kart, oppmåling, plan- og byggesak
72 53 23 51
Fant du det du lette etter?