Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Tilbyr korona-hjelp og råd til bedrifter

Det er opprettet et eget beredskapsråd, som skal bistå lokalt næringsliv. Rådet gir økonomisk rådgivning, slik at flest mulig kan benytte hjelpepakkene som er vedtatt.

Henvendelser til rådet kan gjøres via følgende lenke: Kontakt beredskapsrådet for bistand

Man kan også ringe kommunens servicetorg på telefon 72 51 00 00, for å registrere interessen sin. I utgangspunktet bør skjemaet i lenken benyttes.

Åfjord Regnskap og Åfjord Utvikling tilbyr også egen økonomisk rådgivning. Følgende nyhetsbrev fra Åfjord Utvikling gir en oppsummering av tilbudene:

Beredskapsråd Næring

Store deler av næringslivet opplevde 12.mars en bråstopp i omsetning og aktivitet. 

Regjeringen har vedtatt en rekke tiltakspakker som kan bidra til at næringslivet kan komme igjennom denne fasen.

Gjennom et samarbeid mellom Åfjord Utvikling, Åfjord Sparebank og Åfjord regnskap har vi opprettet en økonomisk rådgivningstjeneste slik at dere lettere kan ta del i disse hjelpepakkene.

Hjelpepakker fra staten og gratis økonomisk rådgivning for kommunens næringsliv er viktige tiltak, men for kommunen er det viktig å være tilgjengelig for vårt næringsliv i denne vanskelige perioden slik at vi til enhver tid har pulsen på situasjonen.

Vi har derfor besluttet å opprette et BEREDSKAPSRÅD NÆRING.

Medlemmer

Rådet består av:

  • Vibeke Stjern – Ordfører Åfjord Kommune
  • Per Johansen – Rådmann Åfjord Kommune
  • Inge Hårstad – Banksjef Åfjord Sparebank
  • Ove Vollan – Banksjef SMN1
  • Dordi Haugen – Leder NAV Nord Fosen
  • Stian Nilsen – Åfjord Utvikling
  • Rolf Øia – Åfjord Utvikling – leder for Beredskapsrådet

Beredskapsråd Næring vil være kommunens faglige organ. og har som mål om å bistå lokalt næringsliv samt til enhver tid være oppdatert på gjeldende tiltakspakker.

Rådet vil være et viktig apparat for Åfjord Kommune, slik at kommuneledelse får en løpende status på situasjonen i næringslivet og ringvirkninger av coronasituasjonen.

Kanskje er din bedrifts situasjon meget utfordrende. og dere trenger å få diskutert situasjonen med flere?

Åfjord Kommunes servicetorg vil ta imot henvendelse på telefon 72 51 00 00. Du vil da få noen spørsmål slik at vi lettere kan bistå deg i saken før du blir ringt opp fra rådet. Du kan også henvende deg direkte til rådet via skjema du finner her:

https://afjordutvikling.no/corona-beredskapsrad-naering/
 

Gratis økonomisk rådgivning  fra Åfjord regnskap og Åfjord Utvikling

Det kan være utfordrende for mange å få oversikt over hjelpepakkene, og hva det kan bety for nettopp din bedrift.

Statlig garantilån/likviditetslån, kontantstøtte søknad og beregning, andre offentlige hjelpepakker samt regler for ansatte mht. permitteringer osv. er omfattende og for at dere skal forstå dette skikkelig har Åfjord Utvikling AS i samarbeid med Åfjord Sparebank inngått et samarbeid med Åfjord regnskap om økonomisk rådgivning og bistand. Rådgivningen betales av Åfjord Utvikling og Åfjord Sparebank. Dvs at tjenesten er gratis for næringsliv i Åfjord Kommune som er rammet av Corona restriksjonene.

Her  finner dere en oversikt fra Åfjord regnskap på det de kan bistå med samt en utredningsmal for kontantstøtte:
https://afjordutvikling.no/corona-okonomisk-radgivning/

Filene vil oppdateres løpende i takt med hjelpepakkene fra staten.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner ordninger klar til bruk (eks. lønnsområdet)
Terje Murvold: telefon: 72 53 53 56 – mail: terje.murvold@norgesregnskap.no
Oddbjørn Rømma: telefon: 72 53 53 54 – mail: oddbjorn.romma@norgesregnskap.no

Kontaktpersoner kontantstøtteordning/likviditetslån
Kenneth Årbogen telefon: 72 53 53 49 – mail: kenneth.arbogen@norgesregnskap.no
Endre Ugedal telefon: 72 53 53 60/907 88 675 – mail: endre.ugedal@norgesregnskap.no/afjord@norgesregnskap.no

Åfjord Utvikling AS tar forbehold om at informasjon gitt i nyhetsbrev hele tiden kan endre seg i takt med myndigheters tiltakspakker.

Åfjord Utvikling AS tar selvsagt imot spørsmål fra næringsliv i denne prekære situasjon og vi bistå med å besvare selv eller fremskaffe nødvendig informasjon dere trenger.

Send e-post til post@afjordutvikling.no.

Sammen skal vi komme oss igjennom denne tøffe perioden.
 
Vennlig hilsen
Åfjord Utvikling AS

MER INFORMASJON OM KORONA-SITUASJONEN FINNER DU PÅ KOMMUNENS TEMASIDER