Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Starter arbeid med reguleringsplan for Nygård på Tårnes

Frist for innspill er mandag 23. mai.

Varsel om regulering planoppstart for Nygård, Tårnes i Åfjord:

Det vil startes reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen gnr.3 bnr.3 i Åfjord kommune.

Formålet er å legge til rette for seks nye tomter. Fem av dem er satt av til fritidshus. I tillegg er det satt av en tomt fot bolig. Tiltaket er å betrakte som en fortetting av den eksisterende reguleringsplanen for Tårnes fra 2002. Det stilles ikke krav om utredning av konsekvenser.

Frist for merknader er satt til mandag 23. mai 2016. De kan rettes til Allskog. Ta kontakt med:

Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13 A, 7047,Trondheim. Telefon 815 59 980, fax 73 80 12 01, e-post ellen.moe@allskog.no

Vedlegg:

Detaljplan for Nygård på Tårnes, oppstartbrev/info (PDF, 1018 kB)

Kontakt

Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
72 53 23 49
Fant du det du lette etter?