Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Søker om utvidelse av oppdrettsanlegg

Refsnes Laks AS ønsker blant annet å øke arealbruken på Seiskjæra.

Refsnes Laks AS søker om å få øke arealbruken til å utvide fra 12 til 18 merder, samt permanent tillatt fiskemengde på 3 120 tonn MTB. Dette gjelder deres lokalitet 10398, Seiskjæra.

MTB betyr Maksimal tillat biomasse. Den tilsier hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid. Biomasse viser til levende fisk, og måles normalt i antall tonn.

Posisjon for anleggets midtpunkt: N 64°05.580 Ø 010°06.943Ø
Kartdatum: Euref89/WGS84.

Det søkes samtidig om dispensasjon fra kommuneplan. Dette vil bli behandlet parallelt med konsesjonen.

Merknader

Eventuelle merknader må sendes innen 31. mai 2021. Merknader kan sendes til postmottak@afjord.kommune.no, eller per brev til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord. Merk konvolutten med "Offentlig ettersyn, Seiskjæra".

Lenker

Søknadsskjema (PDF, 172 kB)
Strømrapport (PDF, 9 MB)
Beredskapsplan mot sykdom og massedød av fisk (PDF, 2 MB)
Behovsvurdering for konsekvensutredning (PDF, 4 MB)
B-undersøkelse (PDF, 4 MB)
C-undersøkelse (PDF, 5 MB)
Helseuttalelse (PDF, 322 kB)
Forundersøkelse (PDF, 5 MB)
Samtykke til samlokalisering (PDF, 385 kB)
Prosedyrer (PDF, 615 kB)
Kartpakke til søknad (PDF, 8 MB)