Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Regler for arrangement og private sammenkomster

Det nærmer seg konfirmasjon. Les hvordan man skal forholde seg til smittevern, med tanke på arrangement og private sammenkomster.

Det er forhåpentligvis mange spente ungdommer der ute som gleder seg til at den store konfirmasjonsdagen endelig nærmer seg, og mange har nok planer om å markere dagen sammen med familie og venner. I den forbindelse ønsker Åfjord kommune å komme med en presisering vedrørende private sammenkomster vs. arrangementer:

Private sammenkomster med inntil 20 personer

Private sammenkomster kan gjennomføres med maksimalt 20 personer. Hold minst én meter avstand til andre, unntatt de du bor med til vanlig.

Rådet gjelder for alle private sammenkomster og løsere arrangementer både innendørs og utendørs, der det ikke er en ansvarlig arrangør.

Arrangement med inntil 200 personer

Det er tillatt med arrangement på offentlig sted for inntil 200 personer samtidig.

Hva menes med arrangement?

  • Idrettsarrangement (inkludert stevne, cup og kamp), men ikke organisert trening (se egen veileder for smittevern for idrett).
  • Kulturarrangement (inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino), men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver (her gjelder anbefaling om private sammenkomster).
  • Andre arrangementer (inkludert seminarer, kurs, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, konfirmasjoner, bryllup, begravelser og religiøse samlinger), men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner.

Hva menes med offentlig sted?

  • et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
  • lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Krav til gjennomføring

Alle arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør. En ansvarlig arrangør kan være en profesjonell aktør eller en privatperson – kravene til arrangør er uansett de samme:

  • Arrangøren skal sørge for at de som er til stede kan holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.
  • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.
  • Arrangøren skal følge alle relevante standarder for smittevern.

Kilde: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand#alle-bor-holde-avstand-pa-minst-en-meter-til-andre-personer

Åfjord kommune ber om at det meldes inn/søkes til kommunen der det planlegges å ha en sammenkomst som kommer inn under kategorien «arrangement for inntil 200». Dette gjøres via kommunens hjemmeside her:  https://www.afjord.kommune.no/ia/skjema/AFJ032/