Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Regjeringens pressekonferanse - nye koronatiltak i Åfjord

Gjelder fram til 20. januar 2021: Med bakgrunn i regjeringens pressekonferanse i dag kl. 18.00, møttes krisestab for korona i Åfjord kommune for å avklare status og lokale tiltak. Sett i lys av smittesituasjonen lokalt her i Åfjord, gjøres følgende tiltak lokalt her i Åfjord.

Smittesituasjonen i Åfjord
Åfjord kommune har for tiden 3 smittede personer som sitter i isolasjon.

Skole- og barnehage
Skole og barnehage gjennomføres i tråd med myndighetens retningslinjer og kommunelegens anbefalinger. Det vil si at det blir oppmøte som vanlig mandag 4. januar, men klassene deles i «kohorter», også i friminuttene. Skoleskyss gjennomføres på vanlig måte.

Ved endring i smittesituasjonen vil tiltaksnivå endres umiddelbart.

Økt bruk av hjemmekontor
Regjeringens anbefaling er at alle som kan ha hjemmekontor bør ha dette.

Åfjord kommune presiserer anbefaling om økt bruk av hjemmekontor fra i morgen.

Fritids- og treningsaktiviteter utsettes
All fritids- og treningsaktivitet utsettes til 18. januar i første omgang.

Kun utendørs aktivitet der det er mulig å opprettholde nødvendig avstand kan gjennomføres.

Dette innebærer at fritidsklubben stenger ned til 18. januar, eller til nærmere beskjed blir gitt.

Kulturskolen
Kulturskolen holder åpent, men smitteverntiltakene intensiveres.

Kulturskolelærere som reiser mellom flere læresteder må bruke munnbind.

Voksenopplæringen
All undervisning i regi av voksenopplæringen skjer via hjemmeundervisning fram til 18. januar, eller til nærmere beskjed blir gitt.

Studenter i turnusarbeid
Studenter som til vanlig oppholder seg i andre kommuner, men som utfører turnusarbeid innenfor helse i Åfjord, vil ikke kunne møte på jobb i henhold til arbeidsplan.

Driftsavdelingen i Åfjord kommune
Personell fra driftsavdelingen møter direkte på bygg og arbeidssteder, for å unngå mest mulig kontakt med andre arbeidsmiljø.

Helsestasjonen
Alle som kommer på helsestasjonen må være frisk og ikke ha symptomer på korona. Kun en forelder kan følge barnet ved konsultasjon og ingen søsken kan være med. Partner kan ikke følge gravide. Ta kontakt med helsesykepleier om du er i tvil. 

Rådhuset
Det er åpent fra kl. 0800-1600, men vi oppfordrer alle til å gjøre avtale på forhånd. Alle besøkende må registrere seg ved inngangen. Servicetorget i Roan er stengt, så lenge du ikke har gjort avtale. 

Informasjon til innbyggerne i Åfjord
Innbyggerne bes om å ta ekstra hensyn og følge de nasjonale råd og anbefalinger som blir gitt. Dette innebærer så lite sosial omgang med andre utenfor egen husstand som mulig, ta nødvendig hensyn for unngå smitte, og å ha lav terskel for å la seg teste dersom man har covid-19 lignende symptomer.

 

Se for øvrig link til regjeringens pressekonferanse her:
Pressekonferanse om koronasituasjonen - regjeringen.no