Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planer for avløp og vannmiljø er ute på høring

Planene skal bidra til å skape gode vannmiljø. Samt gi bedre tjenester til innbyggerne. Mange vil berøres direkte når planene skal følges opp.

Hovedplan for avløp og vannmiljø er ute til offentlig ettersyn. Det skjer fra 16. mars til 28. april 2017. Utkastet blir så behandlet av kommunestyret. Det samme gjelder forslaget til tiltaksplan for spredte avløp. Den dekker små, private anlegg i spredt bebyggelse. Denne plana dekker hele Fosen. Den skal behandles av alle kommunestyrene. Du finner lenker til planene, med vedlegg, nederst på siden.

Mer oversikt

Hovedplana tar for seg en rekke tema. Målet er å skape gode vannmiljø i hele kommunen. Oppfølging av plana vil også gi bedre tjenester til innbyggerne. Hovedplana gjør det lettere for kommunen å drifte og planlegge sektoren for avløp.

Plana beskriver målsettinger, samt dagens situasjon. I tillegg beskrives tiltak og strategier for å nå målene. Kravene til godt vannmiljø må blant annet følge vannforskriften. Hovedplana beskriver den tekniske tilstanden til installasjoner for avløp. For eksempel rør, kummer og pumpestasjoner. Vannmiljøene er også kartlagt og beskrevet. Det samme er kapasiteten på anleggene for avløp. Problemer er planlagt løst med ulike tiltak. Flere av dem angår mange innbyggere. Plana gir også avklaringer med tanke på den kommunale forvaltningen. Som forhold til lovverk.

Tiltaksplana for spredte avløp skal begrense forurensning. Kommunen har liten oversikt over tilstanden til private anlegg i spredt bebyggelse. Plana beskriver hvordan arbeid med tilsyn og opprydding skal foregå. Det gir et bedre grunnlag for fremtidige utbedringer.

Høres

Det faste planutvalget vedtok 15. mars 2017 at planene skal legges ut til offentlig ettersyn. Perioden for innspill varer til 28. april 2017. Hvis noe har merknader, så må de gis skriftlig. Innspill kan sendes til:

Per e-post: postmottak@afjord.kommune.no

Per post: Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord

Lenker

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2027, forslag (PDF, 4 MB)

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2027, kortversjon, forslag (PDF, 749 kB)

Saksfremlegg til det faste planutvalget, Hovedplan for avløp og vannmiljø (PDF, 58 kB)

Tiltaksplan for spredte avløp, forslag (PDF, 5 MB)

Saksfremlegg til det faste planutvalget, Tiltaksplan for spredte avløp (PDF, 303 kB)

Kontakt

Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
72 53 23 49
Magne Silseth
Magne Silseth
Fagleder Vei, vann, avløp og renovasjon
72532356
Fant du det du lette etter?