Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Oppdatert korona informasjon

Det vil fremover være økt aktivitet i befolkningen i forbindelse med juleforberedelser og reiser til hytter og hus. Med dette i tankene må vi fortsatt ha full fokus på de smittereduserende tiltakene i virksomheter og den enkelte innbygger. 

Klikk for stort bildeDet er fortsatt økende smitte av covid-19 i landet, men med store geografiske variasjoner i fylker og mellom kommuner.

Skal du reise kollektivt til eller fra Trondheim anbefales bruk av munnbind. Trondheim kommune har vedtatt at det er påbudt å bruke munnbind på buss, trikk og båt når du reiser i eller til og fra Trondheim.

Reiser fra områder med mye smitte i Norge medfører risiko for spredning til innenlandsområder med lite smitte. Regjeringen fraråder nå unødvendige reiser innenlands. Men de viktigste reisene, som å reise hjem til jul, kan være en nødvendig reise for den enkelte. Les mer på FHI sine sider.

Innreise generelt fra 9. november

Karantene

- alle innreisende til Norge som ankommer fra land og områder med høy eller særlig høy smitte ("røde" eller "grå" land) skal i karantene i 10 døgn

- innreisende skal bo på karantenehotell i karanteneperioden. Informasjon om karantenehotell mottar du av politiet på grenseoverganger og ankomstpunkter til Norge

Følgende innreisende skal ikke bo på karantenehotell

- personer som er bosatt i eller eier bolig i Norge

- personer som er arbeidsreisende med arbeids- eller oppdragsgiver som sørger for egnet oppholdssted med enerom, er asylsøker eller overføringsflyktning

Innreisende skal reise rett i karantene og ha munnbindet på til ankomst på karantenestedet. 

- hele karantenen på 10 døgn må gjennomføres, selv om du tester negativt. Det er tilbud om gratis covid-19 test på karantenehotellet

Slik gjennomfører du karantene

- personer i innreisekarantenene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med

- de som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. 

- det er ikke tillatt å bruke offentlig transport, bortsett fra til og fra flyplass, havn eller lignende ankomststed i forbindelse med inn- og utreise

Mer informasjon om karantene på helsenorge sine sider. 

Arbeidsreisende til Norge 

Karantene og karantenehotell

- Alle innreisende til Norge som ankommer fra land og områder med høy eller særlig høy smitte ("røde" eller "grå" land) skal i karantene i 10 døgn

- Innreisende med karanteneplikt skal bo på karantenehotell. Unntaket er om du er bosatt eller eier en bolig i Norge, eller at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for et egnet oppholdssted med enerom

Attest på negativ covid-19 prøve 

Utenlandske statsborgere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, må med visse unntak, fremvise en attest på negativ koronatest. Attesten kan ikke være datert mer enn 72 timer tilbake, for at du skal slippe inn i Norge

- Attesten skal være skrevet på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. 

- Attesten må fremvise godkjent testmetode - PCR eller antigen hurtigtest

Karantene i 10 døgn

Utenlandske arbeidstakere som kommer fra land eller regioner med særlig høy smitte og personer bosatt i Norge som har vært på arbeid eller oppdrag i disse landene:

- må være i karantene i 10 døgn før de kan starte å jobbe

- bør ta test, men test vil ikke forkorte karantenen

Utenlandske arbeidstakere som kommer fra øvrige land i EØS og Sveits og personer bosatt i Norge som har vært på arbeid eller oppdrag i disse landene:

- må være i karantene til de har testet negativt

- kan starte å jobbe etter første negative test tatt i Norge, men må testes hver tredje dag i 10 dager og må være i karantene på fritiden i 10 døgn etter ankomst

- må bo på enerom under karantenen (dette gjelder ikke personer bosatt i Norge som returnerer fra arbeid eller oppdrag utført i EØS eller Sveits

Slik gjennomfører du karantene

- personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med

- de som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage

- det er ikke tillatt å bruke offentlig transport, bortsett fra til og fra flyplass, havn eller lignende ankomststed i forbindelse med inn- og utreise

- mer informasjon på helsenorge sine sider.

Pendlere og personer som krysser landegrenser ofte

- det er egne karanteneregler for helsepersonell som dagpendler fra Sverige eller Finland, og for arbeids- og oppdragstakere som mer enn en gang i løpet av en 10 dagers periode krysser grensen til Norge fra områder i Sverige og Finland med karanteneplikt. Dette inkluderer studenter, elever på videregående, flypersonell, togpersonell og yrkessjåfører av langtransport

Testing

- arbeids- eller oppdragsgiver skal organisere og betale for testing, samt tilrettelegge for at arbeidstakere kan holde minst 1 meter avstand fra andre

- personer som blir syke skal isolere seg og kontakte lege

Våre anbefalinger vedrørende idrettsarrangement

Treningsaktivitet, øvelser, kamper, cuper, samlinger kan gjennomføres i hovedregel etter nasjonale retningslinjer og smitteverntiltak. Fraråder samlinger hvor en planlegger å samles med deltakere fra områder med høy smitte. Arrangører som er i tvil bes henvende seg til kommunen på e-post postmottak@afjord.kommune.no.