Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Oppdatert 26.05.21: Regler for sosiale sammenkomster og arrangement

Her kommer en presisering for hvor mange som kan samles, og hvilke begrensninger som gjelder. NB: Denne artikkelen er oppdatert med regler som gjelder fra 27. mai 2021.

Private samlinger i hjemmet

Fra 27. mai anbefales maksimalt 10 gjester på besøk. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet.

Dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser

Dåp, konfirmasjon og bryllup: Man kan samle maksimalt 200 personer under seremonien, med 1 meter avstand. I Åfjord kirke er tallet i praksis 170 personer, i Roan kirke er tallet 150, og i Stoksund kirke er tallet 80 personer. Gjennomføringen avtales med kirkekontoret.

Feiring/samling etter seremonien regnes som et privat arrangement. På offentlig sted kan maksimalt 20 personer samles. Utendørs er grensen 30 personer.

I en innendørs begravelse og bisettelse kan man ha maksimalt 200 personer til stede med faste, tilviste plasser på selve seremonien. Man må holde 1 meter avstand.

Minnestund etter begravelse regnes som privat arrangement utenfor eget hjem. Det betyr at maksimalt 20 personer kan samles.

Medlemsmøter i lag og foreninger

Maks 50 personer kan samles innendørs.

Private samlinger på offentlig sted

Maks 20 personer kan samles innendørs, og 30 utendørs.

Kamper og treninger innen idrett

Det er tillatt med trening og fritidsaktiviteter for alle under 20 år, både innendørs og utendørs. Det betyr at treninger kan gjennomføres som normalt.

Dersom barn og unge trener med et lag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Squash-hallen i Åfjord er stengt inntil videre. Det samme gjelder buldring.

Idrett og fritidsaktiviteter for voksne

Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde 1 meter avstand.

Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet med inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst 1 meter avstand.

Bursdager

Barn fra ungdomstrinn og voksne må følge anbefalingen om ikke å samle flere enn 10 personer hjemme. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet

Se råd for barnekohorter og barnebursdager (helsenorge.no).

Private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale: Maks 20 personer innendørs, og maks 30 utendørs.

Generelle regler for arrangement

Hvor mange som kan samles på et arrangement, kommer an på de praktiske forholdene. Tallene nedenfor er det maksimale antallet personer som kan delta, hvis smittevernet tillater det. I praksis vil antallet kunne være lavere, hvis smittevernet setter begrensninger. Dette er arrangøren sitt ansvar å vurdere.

  • Innendørs tillates maks 50 personer på innendørs arrangement, uten faste tilviste sitteplasser. Men inntil 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.
  • Innendørs tillates maks 200 personer på arrangement med faste, tilviste sitteplasser.
  • Maks 200 personer på arrangement utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser, og det er 2 meter avstand mellom kohortene.
  • Det er samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (skjenkestopp klokken 24.00, og ikke krav om matservering).

Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum sitter på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Følgende kriterier bør være til stede ved "faste, tilviste plasser":

  • Publikum blir henvist til en fast tilvist sitteplass av arrangøren.
  • Man skal ha minst 2 meter avstand mellom de fremmøtte.
  • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås (f.eks. mot en talerstol eller scene)
  • Publikum deltar som tilskuere, og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling/interaksjon mellom deltagerne før, under og etter arrangementet.
  • Ved eventuell servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.

Her finner du flere gode eksempler og regler, når det gjelder arrangement

Mer korona-informasjon finner man på koronasidene våre