Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Oppdatert 24.03.21: Regler for sosiale sammenkomster og arrangement

Her kommer en presisering for hvor mange som kan samles, og hvilke begrensninger som gjelder. NB: Denne artikkelen er oppdatert med regler som gjelder fra 25. mars 2021.

Private samlinger i hjemmet

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt mest mulig. Du bør ikke ha besøk av flere enn 2 gjester i hjemmet, hagen eller fritidsboligen, i tillegg til dem du bor sammen med (tidligere var dette tallet 5).

Du bør også begrense antallet sosiale kontakter i løpet av en uke. Man bør ikke være sammen med to nye personer fra dag til dag.

Dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser

Alle arrangement som kan utsettes, anbefales å utsettes. Hvis arrangementet ikke kan utsettes, kan man samle maksimalt 20 personer innendørs, med faste, tilviste sitteplasser. I en innendørs begravelse og bisettelse kan man ha maksimalt 50 personer til stede med faste, tilviste plasser på selve seremonien. Det forutsetter at lokalet er stort nok til å holde avstand (2 meter).

Minnestund etter begravelse regnes som privat arrangement utenfor eget hjem. Er arrangementet nødvendig (som minnestund), kan det holdes med maksimalt 10 personer.

Årsmøter/medlemsmøter i lag og foreninger

Alle møter anbefales å utsettes.

Private samlinger på offentlig sted

Private arrangement bør utsettes.

Kamper og treninger innen idrett

Det er tillatt med fritidsaktiviteter for alle under 20 år, både innendørs og utendørs. Det betyr at treninger kan gjennomføres som normalt (med fokus på smittevern).

Fra 25. mars: Barn og unge under 20 år som driver med idrett, kan ikke delta i utendørs idrettsarrangement og treninger mellom Fosen-kommunene. Det gjelder også treningskamper.

Squash-hallen i Åfjord er stengt inntil videre. Det samme gjelder buldring.

Idrett og fritidsaktiviteter for voksne

Det er forbudt med organisert idrett og fritidsaktiviteter innendørs for voksne. Utendørs kan voksne drive organisert trening, dersom det er mulig å holde god avstand, minst 2 meter. Treningssenter er åpent for kommunens egne innbyggere (unntak er rehabilitering, individuell trening og behandling).

Bursdager

Barn fra ungdomstrinn og voksne må følge anbefalingen om ikke å samle flere enn to personer hjemme.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, og i tillegg ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner utenfor kohorten. Se råd for barnekohorter og barnebursdager (helsenorge.no).

Generelle regler for arrangement

Det anbefales at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementet ikke kan utsettes, gjelder disse reglene:

  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum sitter på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Følgende kriterier bør være til stede ved "faste, tilviste plasser":

  • Publikum blir henvist til en fast tilvist sitteplass av arrangøren.
  • Man skal ha minst 2 meter avstand mellom de fremmøtte.
  • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås (f.eks. mot en talerstol eller scene)
  • Publikum deltar som tilskuere, og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling/interaksjon mellom deltagerne før, under og etter arrangementet.
  • Ved eventuell servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.

Her finner du flere gode eksempler og regler, når det gjelder arrangement

Mer korona-informasjon finner man på koronasidene våre