Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Oppdatert 14.04.21: Regler for sosiale sammenkomster og arrangement

Her kommer en presisering for hvor mange som kan samles, og hvilke begrensninger som gjelder. NB: Denne artikkelen er oppdatert med regler som gjelder fra 16. april 2021.

Private samlinger i hjemmet

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt mest mulig. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

Dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser

Dåp, konfirmasjon og bryllup: Man kan samle maksimalt 100 personer under seremonien. Det forutsetter at lokalet er stort nok til å holde tilstrekkelig avstand mellom de fremmøtte. Det vil avklares nærmere med kirkekontoret, eller andre som står for gjennomføringen.

Feiring/samling etter seremonien regnes som et privat arrangement. På offentlig sted kan maksimalt 10 personer samles.

I en innendørs begravelse og bisettelse kan man ha maksimalt 100 personer til stede med faste, tilviste plasser på selve seremonien. Det forutsetter at lokalet er stort nok til å holde avstand (se informasjon ovenfor).

Minnestund etter begravelse regnes som privat arrangement utenfor eget hjem. Det betyr at maksimalt 10 personer kan samles.

Årsmøter/medlemsmøter i lag og foreninger

Maks 10 personer kan samles.

Private samlinger på offentlig sted

Maks 10 personer kan samles.

Kamper og treninger innen idrett

Det er tillatt med trening og fritidsaktiviteter for alle under 20 år, både innendørs og utendørs. Det betyr at treninger kan gjennomføres som normalt.

Dersom barn og unge trener med et lag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region, der region brukes som geografisk inndeling.

Squash-hallen i Åfjord er stengt inntil videre. Det samme gjelder buldring. Squash-hallen kan bli åpnet etter 16. april, noe vi vil komme tilbake til.

Idrett og fritidsaktiviteter for voksne

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde 1 meter avstand.

Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst 1 meter avstand.

Bursdager

Barn fra ungdomstrinn og voksne må følge anbefalingen om ikke å samle flere enn fem personer hjemme.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, og i tillegg ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner utenfor kohorten. Se råd for barnekohorter og barnebursdager (helsenorge.no).

Private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale: Maks 10 personer innendørs, og maks 20 utendørs.

Generelle regler for arrangement

Hvor mange som kan samles på et arrangement, kommer an på de praktiske forholdene. Tallene nedenfor er det maksimale antallet personer som kan delta, hvis smittevernet tillater det. I praksis vil antallet kunne være lavere, hvis smittevernet setter begrensninger. Dette er arrangøren sitt ansvar å vurdere.

Arrangement som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

  • Innendørs tillates maks 10 personer på arrangement, uten faste tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates maks 100 personer på arrangement med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates maks 50 personer på idretts- og kulturarrangement for personer under 20 år som tilhører samme kommune.
  • Maks 200 personer på arrangement utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser, og det er 2 meter avstand mellom kohortene.

Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum sitter på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Følgende kriterier bør være til stede ved "faste, tilviste plasser":

  • Publikum blir henvist til en fast tilvist sitteplass av arrangøren.
  • Man skal ha minst 2 meter avstand mellom de fremmøtte.
  • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås (f.eks. mot en talerstol eller scene)
  • Publikum deltar som tilskuere, og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling/interaksjon mellom deltagerne før, under og etter arrangementet.
  • Ved eventuell servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.

Her finner du flere gode eksempler og regler, når det gjelder arrangement

Mer korona-informasjon finner man på koronasidene våre