Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ønsker å etablere 10 hytter for utleie, og småbåtanlegg for 25 båter

Varsler oppstart av detaljregulering. Frist for kommentarer og merknader er 4. november 2019.

Planene gjelder deler av eiendommen Asvika (gnr. 103 og bnr. 1). Det er Allskog som skal utarbeide planen.
 
Hensikten med detaljplanen er å legge til rette for etablering av 10 utleiehytter med tilhørende veiadkomst. Samt småbåtanlegg med 25 båtplasser. Reguleringen er endring av eksisterende reguleringsplan for Løvika fra 1989. Areal for småbåthavn inngår i kommuneplanen. Tiltaket faller derfor ikke inn under krav om konsekvensutredning.  
 
 
Eventuelle kommentarer og merknader må sendes til arealplanlegger Ellen Kristin Moe i Allskog. Send e-post til ellen.moe@allskog.no. Eller send brev til Allskog, Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaards vei 13 A, 7047 Trondheim. Det må gjøres innen mandag 4. november 2019. For eventuelle spørsmål, ring Allskog på telefon 913 76 771.