Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Ny tilskuddsordning for mangfold og inkludering

Ordningen gjelder tiltak innen idrett og fysisk aktivitet. Frivillige lag og organisasjoner, samt kommunale fritidsklubber eller ungdomshus, kan søke om tilskudd. 

En ny tilskuddsordning skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Frist for å søke er 13. juni klokken 13.00.

Hvem kan søke

Frivillige lag og organisasjoner, samt kommunale fritidsklubber eller ungdomshus, kan søke om tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom i alderen 6-19 år, i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Les mer om regelverket for ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider