Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Nå får man jod-tabletter uten resept

Alle opp til 40 år anbefales å ha tabletter hjemme. Les hvorfor i denne artikkelen.

Jod-tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene. Man får nå kjøpt tablettene på apoteket. Tablettene er også tilgjengelig ved skoler, legekontor og Stoksund trygdepensjonat. Tilbudet er et ledd i å styrke beredskapen i kommunen. 
 
I Åfjord og Roan er det nå jod-tabletter ved alle skolene. Samt på legekontoret i Åfjord og på Stoksund trygdepensjonat. I tillegg til i barnehagene og på helsestasjonen i Roan.
 
Tablettene skal kun brukes ved hendelser som medfører skadelig radioaktiv stråling.

Målgruppen er alle opp til 40 år. Men spesielt barn, gravide og ammende.
 

Hva om det skjer noe utenom åpningstid i skolene?

Har man tabletter hjemme, slipper man å reise til skolene, ved en eventuell hendelse. Men utenom åpningstid vil skolene i Åfjord og Roan, samt barnehagene i Roan, bli åpnet. Da kan foreldre hente dosen til barna sine. Ved en hendelse henvender man seg til skolen som barnet tilhører.

Legekontoret i Åfjord og helsestasjonen i Roan åpner også for utlevering av tabletter, til dem som har behov for det.
 

Jod-tabletter ved atomhendelser

Dagens trusselbilde tilsier at jod-tabletter kan bli et aktuelt tiltak ved atomhendelser i Norge. Europas kjernekraftverk eldes, og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdsel med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende. En ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terror har også̊ økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktiv jod, kan jod-tabletter være ett av de beskyttende tiltakene som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler. De anbefaler også at jod-tablettene fra det sentrale lageret i Oslo forflyttes ut til kommunene. Slik at alle kommunene har tabletter tilgjengelige for innbyggerne i målgruppen.

Hvorfor ta jod-tabletter?

Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen, når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen. Det forebygger derfor kreft i kjertelen. Jod-tabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Kriseutvalget for atomberedskap vil om nødvendig gi anbefaling om å ta jod-tabletter etter en atomhendelse. Inntak av tabletter vil være en anbefaling, og ikke et pålegg. Tiltaket vil ofte iverksettes sammen med en anbefaling om å oppholde seg innendørs i opptil to døgn.
 

Hvem skal ta jod-tabletter?

Radioaktivt jod kan som sagt gi kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen er størst hos 
  • barn og unge under 18 år
  • gravide
  • ammende

I tillegg oppfordres alle under 40 år til å ha tabletter tilgjengelig. De kan ha behov i spesielle tilfeller.

 

Når skal tablettene tas?

Jod-tabletter skal tas etter råd fra Kriseutvalget for atomberedskap. Tablettene skal helst tas rett før eller eventuelt inntil fire timer etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod i luft, mat og/eller drikke.

Dosering

Vanligvis tas jod-tabletter bare én gang. Men i spesielle situasjoner kan det bli aktuelt med ny dosering etter 24 timer.
 

Advarsler og forsiktighetsregler
 

• Rådfør deg med lege før bruk av jod-tabletter, hvis det er mistanke om sykdommer og reaksjoner på overfølsomhet hvor jod ikke skal benyttes

• Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta tabletter

• Kommunene har ansvaret for tilbud om jod-tabletter til innbyggerne. Det inkluderer forsvarlig oppbevaring, som ikke forringer kvalitet av tablettene over tid. Helsedirektoratet har ikke ansvar for utsendte tabletter.