Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Korona: Henstilling til innbyggere og fritidsbeboere

Mange i Åfjord gjør en formidabel innsats i en utfordrende tid. Samtidig ber vi alle om å innrette seg best mulig, til det beste for samfunnet. Det gjelder blant annet spørsmål om pass av barn. I tillegg oppfordrer vi sterkt utenbygds fritidsbeboere til å ikke oppholde seg i kommunen. De vil også få tilsendt SMS om dette. Les hele henstillingen fra ledere i kommunen nedenfor.

Klikk for stort bilde  

Som vi hører på nyhetene, så er antallet smittede av koronaviruset i Norge økende. Presset på helsetjenestene øker, både som følge av økende behov, og ikke minst på grunn av at helsepersonell må gå i karantene, selv om de ikke selv er smittet. Dette er tilfellet også her i Åfjord. For å ivareta helsetjenestene, og ikke minst beredskapen best mulig, har vi følgende henstillinger:

Åfjordinger: Mange av dere gjør en formidabel innsats i en krevende situasjon. Enten det handler om at dere må stenge ned virksomheten, må passe barn, eller generelt sett sørger for å være hjemme slik at dere ikke utsetter dere for smitte av hensyn til dere selv eller andre.

Ekstraordinære hendelser krever ekstraordinære tiltak. Vi ber om at alle som én bidrar til å holde lokalsamfunnet i gang, og særlig gjelder dette innenfor helse og smittevern. Stenging av skoler og barnehager innebærer at flere må være hjemme for å passe barn, og mange har henvendt seg til kommunen i denne sammenhengen. Vi ber om at hver og en søker å finne egne løsninger, i stedet for å kreve tjenester fra en kommune som må fokusere på å ivareta liv og helse. Skole og barnehage er som kjent et utsatt sted for smittespredning, og jo færre som benytter disse tilbudene jo bedre er det.

Fritidsåfjordinger: I denne situasjonen ber vi om at dere blir hjemme. Våre tjenester er ikke dimensjonert for å ta hånd om den store fritidsbefolkningen i kommunen. Åfjord kommune er stolt over å være en attraktiv fritidskommune, og vi ser på dere fritidsbeboere som en stor ressurs i lokalsamfunnet. Men i denne prekære situasjonen vil vi ved behov ikke klare å ta hånd om dere så godt som vi ønsker, og vi ber derfor om at dere drar hjem nå.

Kommunens beredskapsarbeid tar hensyn til de til enhver tid gjeldende nasjonale føringer, der smittevern og ivaretakelse av de mest samfunnskritiske funksjonene sees i sammenheng og har høyeste prioritet.

Åfjord kommune vil avslutningsvis takke alle som bidrar i denne helt spesielle situasjonen, og vi har allerede mange eksempler på innbyggere og næringsdrivende som gjør en ekstra innsats. Dette kan handle om å følge opp karantenebestemmelsene overfor tilreisende, passe egne og andres barn, og avlaste andre i mer samfunnskritiske funksjoner, selv om dette går på bekostning av egen inntekt og ellers medfører ulemper både for seg selv og andre.

I slike situasjoner handler det mest om å stille opp for lokalsamfunnet, enn å kreve på egne vegne. Vi ber om at hver og en bidrar på sin måte, slik at denne høyst spesielle situasjonen vil være over så snart som mulig.

Åfjord 14.03.2020

Vibeke Stjern Reidun S. D. Momyr     Laila D. Refsnes        Per O. Johansen

ordfører       sektorsjef oppvekst     sektorsjef helse og velferd     rådmann

Trykk her for å komme til informasjonssiden vår om korona-situasjonen. Der står også informasjon til eiere av fritidsboliger, inkludert ofte stilte spørsmål og svar.