Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Kommunestyret har vedtatt ny skole- og barnehagestruktur

Her er vedtaket fra møtet 16. juni 2022:

  1. Sør-Roan skole opprettholdes for 1.-7. trinn, samlokalisert med barnehage og som inneholder SFO, med virkning fra høsten 2023. Det gjøres midlertidige tilpasninger for å ivareta barnehagedrift ved dagens Sør-Roan skole.
     
  2.  Brandsfjord skole opprettholdes med 10 trinn, barnehage og SFO, med virkning fra høsten 2023. Det gjøres midlertidige tilpasninger for å sikre forsvarlig drift ved dagens Brandsfjord skole.
     
  3.  Kommunestyret ber om at rådmannen utreder følgende:

a.    Utrede lokalisering og mulighetene for etablering av barnehage, SFO og skoledrift på små- og mellomtrinn på aksen Sør-Roan / Roan sentrum.

b.    Utrede lokalisering og mulighetene for etablering av barnehage, SFO og skoledrift for 1. – 10. trinn i Brandsfjord skolekrets.

c.    Utredningen må for både punkt a og b vurdere oppgradering av eksisterende lokaler kontra nybygg, både sett i lys av beskaffenheten til dagens bygningsmasse, og i lys av kommunens økonomiske situasjon totalt sett.

d.    Utredningen må være ferdigstilt og lagt frem for politisk behandling før kommunevalget høsten 2023.

e.    Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe for denne utredningen.


4.    Avdeling Vik/Bessaker flyttes til Brandsfjord barnehage fra og med 1. august 2022.

5.    Ungdomstrinnet ved Stoksund oppvekstsenter flyttes til Åset skole med virkning fra 1. august 2023. Stoksund oppvekstsenter fortsetter sin drift med barnehage og 1.-7.trinn.

6.    Gjennom skoleåret 2022/2023 skal det opprettes samarbeid på tvers av Åset skole og Stoksund oppvekstsenter som ivaretar god involvering av elever, foresatte, ansatte, tillitsvalgte og ledere i prosessen fram mot overflytting.

7.    Prosessen med utbygging av Åset skole startes opp i august 2022. Utbyggingen må sees i sammenheng med de resterende vedtak i foregående punkt og bygningen må dimensjoneres for eventuell økning i elevtall.

a.    Det settes ned en arbeidsgruppe som jobber med utbygging.

8.    Øvrige enheter innen oppvekst berøres ikke av strukturendring i denne runden.

9. Det utredes et opplegg for felles undervisning og sambruk av ressurser i aktuelle fag for alle ungdomstrinnselever i kommunen.

10. Det utredes fritidstilbud ved skoledagens slutt som er tilpasset geografi og transport, slik at elever og foreldre får minimalisert transportbehov.

 

Stor prosess

Vedtaket i kommunestyret ble gjort etter en lang prosess, med mange involverte. Selskapet KS Konsulent har vært engasjert for å utrede skole- og barnehagestrukturen. Deres sluttrapport finner man i denne lenken.