Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunestyret har godkjent Pervika II

Reguleringsplan Pervika II. Gnr. 60, bnr 3 – kunngjøring av godkjent plan


Åfjord kommunestyre har 11.12.2015 egengodkjent denne endringen av planen.

Endringen omfatter omregulering av fem fritidstomter til fire boligtomter nærmest fylkesvei 50. Samt en felles avkjørsel til dem. Den er etablert fra felles parkeringsplass for området.

Eventuelle krav om erstatning for tap må settes fram innen tre år fra kunngjøringen. Det samme gjelder krav om innløsning etter plan- og bygningsloven.

Vedtaket kan klages på til Fylkesmannen. Eventuell klage må gis skriftlig. Den sendes Åfjord kommune innen tre uker fra datoen for kunngjøring.

Lenker:

Pervika II, reguleringsplan, beskrivelse (PDF, 2 MB)

Pervika II, reguleringsplan, revidert (PDF, 771 kB)

Pervika II, bestemmelser, revidert 19.11.15 (PDF, 81 kB)

Kontakt

Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
950 11 129
Servicetorget, rådhuset (sentralbord)
72 51 00 00