Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

En kommuneplan inneholder langsiktige mål for kommunens utvikling. Den vedtatte planen gjelder fra 2022 til 2034.

Arbeidet med ny kommuneplan er en stor prosess, med involvering av innbyggere og mange berørte aktører. Planen skal styre all planlegging i kommunen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Til nå har man jobbet med samfunnsdelen, som kommunestyret vedtok 27. oktober 2022.

Vedtatt samfunnsdel, 2022-2034 (PDF, 5 MB)

Sluttbehandling i kommunestyret (PDF, 78 kB)

Merknader til høring og offentlig ettersyn, med rådmannens kommentarer (PDF, 2 MB)

Planprogram for arealdelen legges fram for behandling i Det faste planutvalget 9. november. Det blir den formelle oppstarten, samtidig som at planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Mer informasjon

Her kan du lese mer om kommuneplan