Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Kommunen tilbyr mer korona-penger til næringslivet

Åfjord kommune har fått 1,2 millioner kroner til næringsfondet. Pengene skal gis videre til lokalt næringsliv.

Som følge av korona-situasjonen har kommunen fått økte rammer i sitt kommunale næringsfond. Midlene bevilges av statlige myndigheter. Åfjord kommune er tildelt 1.191.762,- kroner til fondet.

Hva pengene kan gå til

Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. 

Hva legges det vekt på i tildelingene?

I vurderingene av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokal utfordringer, behov og potensial. 
     
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 
     
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

 Frist for å søke om støtte er 1. oktober 2020

Mer informasjon

Mer informasjon og lenke til å søke finner du her: https://afjordutvikling.no/naeringsfond/

Kontakt

Rolf Øia
Daglig leder, Åfjord Utvikling
E-post
Mobil 920 12 710