Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Informasjon om koronavaksine, spørsmål og svar

Ønsker du vaksine, og ikke har avtale, ring koronatelefonen på nummer 948 31 351.

Nedenfor har vi samlet flere spørsmål og svar om koronavaksinering. Trykk på hvert enkelt spørsmål, for å lese svaret. Trykk på spørsmålet igjen for å lukke svaret.

Vaksiner mot Covid-19

Corona vaccine - Information in different languages

A quick guide about the vaccine:

English (PDF, 410 kB)
Arabic (PDF, 448 kB)
Filipino (PDF, 396 kB)
Tigrinja (PDF, 418 kB)
Thai (PDF, 449 kB)
Swahili (PDF, 396 kB)
French
Polish (PDF, 407 kB)
Latvian (PDF, 394 kB)
Lithuanian (PDF, 402 kB)

Do you want vaccine, but have not made an appointment? Call telephone 948 31 351 to make an appointment. Call between Monday and Friday from 8 am to 3 pm. You can also call this number if you have general questions.

The inhabitants in Åfjord do not get vaccines with the AstraZeneca vaccine, which has been suspended. We neither offer the Janssen vaccine.

If you have questions regarding your own health conditions, contact your doctor.

Hvem får 3. vaksinedose?

Det vil gis tilbud om 3. vaksinedose til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar, eller personer som går på immundempende medisiner (se lenke nederst på siden). I tillegg vil personer fra 85 år, og sykehjemsbeboere, få tilbud om 3. dose. Øvrige personer over 65 år vurderes for 3. dose seks måneder etter 2. dose. Det er så langt ikke aktuelt med 3. dose for personer under 65 år.

3. dose for personer over 65 år er en såkalt oppfriskningsdose. Denne dosen skal bidra til å opprettholde effekten av vaksinen hos personer som allerede har god effekt av den.

Rekkefølgen med oppfriskningsdose følger samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjonen. Det betyr at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først. Deretter aldersgruppene 75-84 år, og så 65-74 år.

Åfjord kommune kommer snart tilbake med mer informasjon om hvordan innkallingen vil foregå.

Voksne med alvorlig nedsatt immunforsvar kan få tredje dose

Regjeringen har bestemt at personer over 16 år med alvorlig nedsatt immunforsvar også skal få tilbud om en 3. dose med koronavaksine. Folkehelseinstituttet har bestemt hvordan vaksineringen skal gjennomføres. Les mer i denne lenken.

Status på vaksinasjonen i Åfjord

Oppdatert 11. oktober 2021:
 

LES MER: Åfjord kommune gir tredje vaksinedose til innbyggere

LES MER: Innbyggerne vil ikke lenger få innkalling til vaksinering

Per 11. oktober har 93,9 prosent av innbyggerne i Åfjord fått første vaksinedose. 89,3 prosent har fått andre dose. Vaksine av 12-15-åringer er gjennomført.

Det er viktig at man svarer på SMS-innkallingen

Vaksinasjonsplanen er helt avhengig av at folk svarer på SMS-meldingene de får med tildelte timer. 

NB: Det er viktig at vi har registrert korrekt nummer på alle innbyggere, for å komme i kontakt med dere. Ta kontakt med oss på telefon 948 31 351, slik at vi får registrert korrekt nummer, hvis du

 • har registrert telefonnummer på arbeidsgiver
 • har skjult telefonnummer
 • ikke er søkbar hos Opplysningen 1881/Gule Sider
 • har flere telefonnummer registrert på deg (f. eks til barn)

Kommunen forholder seg til FHI, når det gjelder hvor lang tid det bør ventes mellom dosene. Det samme gjelder eventuell bruk av ulike typer vaksiner fra første til andre dose.

Åfjord kommune tilbyr ikke vaksinering med Janssen-vaksinen. Vi støtter oss til legeforeningens anbefaling på dette området.

Skal du ut og reise? Last ned smittestopp-appen. Da hjelper du smittesporerne.
 

Går ut fra folkeregistrert adresse

Folkeregistrert adresse er utgangspunktet for vaksinefordelingen, og hovedregelen for hvor hver enkelt kan forvente å få et tilbud om vaksine. I utgangspunktet har kommunen ansvar for å vaksinere også de med midlertidig opphold i kommunen, men bestemmelsen midlertidig opphold tolkes relativt strengt i denne sammenhengen. Det betyr at personer på kortvarige opphold som korte arbeidsreiser, ferie- eller hytteopphold, ikke faller inn under kommunens plikt til å tilby vaksine. Det vil være noen som oppholder seg i en kommune gjennom sommeren, som kommunen må sies å ha et ansvar for. Dette kan for eksempel være de som har sommerjobb over tid i kommunen (FHI, 21.05.2021).

Kan jeg ennå ta vaksinen, hvis jeg ikke har gjort det?

Kommunen er nå i ferd med å avslutte innkallingen til koronavaksinering for personer over 18 år. Alle innbyggere over 18 år skal ha fått tilbud. Vi sender fortsatt ut SMS med påminnelse om timer, men vil etter hvert avslutte innkallingen. Vi vil da sende ut brev til personer vi ikke har greid å oppnå kontakt med via telefon.

Ring oss for å få vaksine

Siste dag med felles vaksinering var 30. september. Personer som etter 30. september (etter flere invitasjoner) likevel har bestemt seg for å ta vaksine, må ringe koronatelefonen for å bestille time. Ring nummer 948 31 351. Telefonen er åpen klokken 08.00-15.00 på hverdager. Når vi har nok personer påmeldt, vil vi bestemme dato for felles vaksinering for disse personene (et glass vaksine har 10 doser).

Antallet vaksiner som Norge og Åfjord har fått tilgang til, har avgjort når de enkelte gruppene har fått tilbud om koronavaksine. Derfor har regjeringen bestemt prioriteringen nedenfor, som gjelder for hele landet. Innkallingene ble gjort i følgende rekkefølge:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
 3. Alder 75-84 år og utvalgte helsepersonellgrupper
 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 40-44 år, samtidig som aldersgruppen 18-24 år
 11. Alder 25-39 år.

Listen ble sist oppdatert 12. mai 2021.

Les mer om prioriteringene på Folkehelseinstituttets nettside

Kan jeg vaksineres i en annen kommune?

På generell basis skal alle vaksineres der man oppholder seg over tid. Hvis man kommer fra en annen kommune, men bor i Åfjord, skal man i utgangspunktet vaksineres i Åfjord. Også om man har fastlege et annet sted.

Er du i risikogruppen og skal vaksineres tidligere enn aldersgruppen din tilsier, skal du få beskjed fra fastlegen din, selv om legen jobber i en annen kommune. Det vil vil derimot være opp til den enkelte fastlege å varsle andre kommuner, så ta gjerne kontakt om du er usikker.

Student?

Er du fra Åfjord, men studerer i en annen kommune? FHI har oppfordret alle studenter til å ta første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer hjemreise. Det vil si i Åfjord. Dette er den raskeste måten å få første vaksinedose, hvis man ønsker den. For andre vaksinedose skal man tilbys dette på stedet man studerer. NB: Studiekommunene har ikke noe register over studenter som er folkeregistrert andre steder. Sjekk derfor med kommunen du studerer i, hvordan du kan registrere deg.

Husk at det er viktig for best mulig beskyttelse å ta begge dosene.

Hvordan har kommunen gitt beskjed om når innbyggerne kan ta vaksinen?

Alle innbyggere over 18 år skal ha blitt kontaktet av kommunen, via telefon/SMS.

Det er generelt viktig at vi har registrert korrekt nummer på alle innbyggere, for å komme i kontakt med dere. Ta kontakt med oss på telefon 948 31 351, slik at vi får registrert korrekt nummer, hvis du

 • har registrert telefonnummer på arbeidsgiver
 • har skjult telefonnummer
 • ikke er søkbar hos Opplysningen 1881/Gule Sider
 • har flere telefonnummer registrert på deg (f. eks til barn)
Jeg er gravid eller ammer. Skal jeg vaksineres?
Kan man få Janssen-vaksinen i Åfjord?

Åfjord kommune tilbyr ikke Janssen-vaksine.

Janssen-vaksinen er ikke del av det nasjonale programmet for koronavaksiner. Årsaken er at den kan ha sjeldne, men alvorlige bivirkninger. Det er derimot mulig for leger å tilby vaksinen utenom programmet. Åfjord kommune støtter seg til legeforeningens anbefaling på området. Vi har derfor valgt ikke å tilby vaksinen.

Hvor skal jeg møte opp for vaksinering, og hvordan foregår den?

Vaksinene settes på Å Misjonshus (se kart nederst på siden). Ved behov vil forsamlingshus på Roan benyttes. Dette vil det gis nærmere beskjed om.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • har symptomer på forkjølelse, feber over 38 grader, eller andre tegn på infeksjon
 • er i karantene eller venter svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager
 • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperiode etter koronasykdom
 • er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom

Gi beskjed så raskt som mulig til kundemottaket på rådhuset på telefon 72 51 00 00. Vaksinen vil da blir utsatt.

NB: Alle som møter opp for å ta vaksine må bruke munnbind. Bruk også skjorte med kort arm.

Før vaksinen settes

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Slik foregår vaksinasjonen 

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. En ny dose skal gis etter 3-4 uker. Avtale om dette gjøres når du får den første dosen. 

NB: Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid. 

Etter vaksinasjon 

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter. Slik kan du bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon. 

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via www.melde.no.

Mer informasjon om vaksinene:

Om lag 95 prosent av de vaksinerte som deltok i vaksinestudiene hadde beskyttelse mot koronasykdom 1-2 uker etter andre dose. For de aller eldste er det lite data.

Foreløpig vet vi ikke hvor lenge beskyttelsen varer. Dersom beskyttelsen avtar over tid, kan det bli aktuelt med oppfriskningsdoser.

Vaksinasjonskort

Alle som blir vaksinert mot korona kan få et bevis som viser statusen sin (antall doser med vaksine). Det kan komme krav om at du i mange situasjoner må vise fram dette beviset. Den vaksinerte kan selv skrive ut vaksinasjonskortet på helsenorge.no. Det skal ligge klart dagen etter vaksinasjon. Dersom du ikke bruker helsenorge.no, kan den som vaksinerer deg gi et forenklet vaksinasjonskort.

Her finner du Å Misjonshus

 

Hvorfor skal jeg ta koronavaksine?

Vaksinen lager antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Det er dessuten viktig å tenke på at du, ved å ta vaksinen, også beskytter de rundt deg for å få korona.

Forløpet av koronasykdom varierer fra mildt til potensielt dødelig. Det er også meldt om flere tilfeller av langtids ettervirkninger, lenge etter at enkelte fikk sykdommen. Det gjelder både unge og eldre. Effektene som Covid-19 gir på sikt er noe man har lite kunnskap om, og som det vil forskes mer på.

Redusert helsetilstand og kronisk sykdom er en viktig grunn til å ta vaksinen. Dersom du er i tvil, kontakt fastlegen din.

Det er først når mange nok personer har tatt vaksinen at koronapandemien kan sies å være over, eller man har kontroll på den.

Er koronavaksine frivillig?

All vaksinasjon i Norge er frivillig, også Covid-19-vaksinen. Det er derfor opp til hver enkelt å bestemme selv.

Hvordan kan jeg vite at vaksinen er trygg?

De ulike Covid-19-vaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, gjelder de samme strenge reglene for godkjenning.

Legemiddelverket følger tett alle vaksinene som settes i Norge, særlig med tanke på å avdekke bivirkninger. Mindre bivirkninger er for øvrig vanlig fra alle vaksiner.

Åfjord kommune tilbyr for øvrig ikke vaksinering med Janssen-vaksinen. Vi støtter oss til legeforeningens anbefaling på dette området.

Denne videoen fra Legemiddelverket forteller mer om test og godkjenning:

 

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Åfjord kommune tilbyr for øvrig ikke vaksinering med Janssen-vaksinen. Vi støtter oss til legeforeningens anbefaling på dette området.

Overvåking av bivirkning av koronavaksiner (Legemiddelverket)

Skal barn ta koronavaksine?

Barn og ungdom i alderen 12-15 år med risiko for å bli alvorlig syke av koronaviruset får tilbud om vaksinasjon mot covid-19 i Norge. Les mer i denne lenken.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppe?

Fastlegene vil kartlegge hvem som er i risikogruppene. Det gjøres ut fra informasjon om deg som pasient. Du blir kontaktet av kommunen via telefon. Da får du nærmere beskjed om vaksinasjonen.

Hva koster vaksinen?

Koronavaksine er gratis for alle.

Jeg har en underliggende sykdom/bruker andre medisiner. Skal jeg vaksineres?

Dersom du har medisinske spørsmål knyttet til helsen din og vaksinasjon, skal du kontakte fastlegen din.

Nedenfor er generelle retningslinjer for vaksinering, med tanke på allergi, svekket immunforsvar med mer:

Tidligere allergisk reaksjon på mat, medisiner eller annet

Hvis noen har hatt allergisk reaksjon ved tidligere satte vaksiner, ber vi om at dere tar kontakt på telefon 948 31 351. Koronatelefonen er åpen klokken 08.00-15.00. Personer med tidligere alvorlig eller livstruende allergisk reaksjon på andre vaksiner, mat, medisiner eller annet, kan vaksineres med koronavaksine. Det tas da ekstra forholdsregler, blant annet med forlenget observasjonstid etter vaksinasjon.

Har noen blødersykdom, skal denne informasjonen gis til vaksinatøren på vaksinasjonsdagen. Hvis du har økt blødningstendens grunnet annen bakenforliggende sykdom bør du kontakte lege for individuell vurdering. Hvis du har blødersykdom og behandles med koagulasjonsfaktor, bør du vaksineres samme dag som siste dosering med koagulasjonsfaktor.

Den som bruker blodfortynnende medisin: På vaksinasjonsdagen bør man vente med dagens medisindose til etter at vaksineringen er gjennomført. 

Svekket immunforsvar

RNA-vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Personer med svekket immunforsvar vil dermed kunne ta vaksinene.

Selv om vaksinene generelt gir en beskyttelse på om lag 95 prosent, er det mulig at beskyttelsen kan bli lavere hos personer med nedsatt immunforsvar slik det er sett for andre vaksiner.

Må det gå litt tid mellom man tar influensavaksine og koronavaksine?

Det må minimum gå 7 dager mellom du tar influensavaksine og koronavaksine.

Jeg har hjemmesykepleie. Kan jeg få vaksinen i eget hjem?

Alle innbyggere må dra til anvist sted for å få vaksine. Det gjelder også de som mottar tjenester fra hjemmesykepleien. Det gis kun svært få unntak fra dette.

Det er satt opp rekkefølge for vaksinering, ut fra risiko knyttet til sykdom. Innbyggerne blir kontaktet av Åfjord kommune med mer informasjon. Vi vil ta direkte kontakt med deg.

Viktige årsaker til at vaksinasjon ikke skjer i hjemmet

Mange spør hjemmesykepleien om å få vaksinen i sitt hjem. Det er naturlig at folk spør om dette, da hjemmesykepleien utfører veldig mange oppgaver som oppleves likestilt med det å sette en vaksine. Men de som mottar tjenester fra hjemmesykepleien må også dra til anvist sted for å få vaksine.

Hvert hetteglass med vaksine rekker til minimum fem injeksjoner. Og i de fleste tilfeller får helsepersonell seks doser ut av hver glass med dyrebart innhold.

Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet er klar. Transport av ferdig opptrukket sprøyte er ikke anbefalt. Det blir svært krevende å koordinere transporten av vaksinen, siden hele hetteglass må transporteres rundt, og dosene må gjøres i stand hjemme hos hver pasient.

Vaksinene må oppbevares under kontrollerte temperaturer, og transporten er svært krevende. På grunn av dette kan vi ikke utføre hjemmevaksinering. Det vil kun i svært spesielle tilfeller være forsvarlig å gjøre det. Det er også ressurskrevende å reise rundt, da pasienten også skal observeres i minimum 20 minutter etter vaksinasjon. Per i dag er det heller ikke mulig å få koronavaksine hos fastlegen sin.

Derfor må de som skal ha vaksine komme seg til vaksinestedet ved egen hjelp, eller ved ledsagelse av pårørende, naboer eller venner. De som ikke disponerer egen bil oppfordres til å benytte taxi.

Bruk av ledsager

Noen vil nok trenge ledsager i forbindelse med vaksineringen. Kommunen oppfordrer derfor pårørende, venner og naboer om å bistå dem som trenger hjelp.

Skal du kjøre noen til vaksinestedet?

Det vil nok være noen som trenger en håndsrekning for å komme til vaksinestedet.

Viktig om du er ledsager

 • Du og den du ledsager må være frisk
 • Begge må bruke munnbind
 • Husk god håndhygiene

Det blir mulig å slippe av passasjeren som trenger assistanse utenfor inngangsdøren, eller å ledsage personen inn. Det vil være egnede sitteplasser for venting inne på vaksinasjonsstedet - alle med to meters avstand. Alle som går inn på vaksinasjonsstedet må ha på munnbind.

Hvis jeg har hatt Covid-19, skal jeg ta vaksinen?

Selv om du har hatt korona, er det anbefalt at du tar koronavaksinen. Det er så fremt du er i fin form, og ikke har senvirkninger av sykdommen. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri. Det er ennå uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått Covid-19 er immune mot sykdommen.

Jeg skal være ledsager for noen som skal ta vaksine. Hva må jeg tenke på?

Skal du kjøre noen til vaksinestedet?

Det vil nok være noen som trenger en håndsrekning for å komme til vaksinestedet.

Viktig om du er ledsager

 • Du og den du ledsager må være frisk
 • Begge må bruke munnbind
 • Husk god håndhygiene

Det blir mulig å slippe av passasjeren som trenger assistanse utenfor inngangsdøren, eller å ledsage personen inn. Bilen må så flyttes til anviste parkeringsplasser. Det vil være egnede sitteplasser for venting inne på vaksinasjonsstedet - alle med to meters avstand. Alle som går inn på vaksinasjonsstedet må ha på munnbind.

Jeg har flere spørsmål. Hvor kan jeg henvende meg?

Har du konkrete spørsmål som angår din egen helsetilstand, kan du kontakte fastlegen din.

Har du lest alle spørsmålene og svarene på denne siden, samt lest på koronasidene våre?

Nasjonal informasjon om vaksinen finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Har du fremdeles spørsmål, ring korona-telefonen til kommunen, på telefon 948 31 351. Den er åpen klokken 08.00-15.00 på hverdager. Telefonen er bemannet av helsepersonell.

Les mer som angår korona på korona-sidene våre